Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Schmallenbergvirus kan weer tot afwijkingen leiden

Ingediend door jinke op 01 december 2013 - 18:03

In de nabije toekomst zullen steeds meer runderen, schapen en geiten weer gevoelig worden voor het Schmallenbergvirus. Het is niet uitgesloten dat een nieuwe introductie van het virus opnieuw tot ziekteproblemen leidt, aldus Wim van der Poel in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.

Het lijkt er op dat met Schmallenbergvirus geïnfecteerde dieren een goede immuniteit ontwikkelen tegen de ziekte. Antistoffen tegen het virus blijven lange tijd (meer dan een jaar is geen uitzondering) in het
bloed aantoonbaar, maar het is nog niet duidelijk of en hoe lang deze antilichamen beschermen tegen infectie, schrijft Van der Poel. Uit recent onderzoek is gebleken dat bij rundvee in het gebied waar de eerste uitbraak werd gezien, de seroprevalentie weer afneemt (8). Jonge dieren zijn naïef ten aanzien van deze infectie en oudere dieren kunnen hun immuniteit verliezen.

Het risico op nieuwe ziektegevallen - geboortes van misvormde kalveren en lammeren - is moeilijk in te schatten, maar zolang het virus circuleert in andere delen van Europa lijkt het volgens Van der Poel reëel. ''Voor de monitoring van de circulatie van SBV is het goed dat dierenartsen in Nederland kalveren en lammeren met aangeboren afwijkingen van het arthrogryposis hydraencephalus syndroom geregeld aanbieden voor diagnostiek.''

Het Schammelbergvirus werd in november 2011 voor het eerst in Duitsland en Nederland aangetroffen. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat de SBV-infectie zich in februari 2012 al over heel Nederland had verspreid en dat binnen bedrijven 70 tot 100 procent van de runderen en/of schapen geïnfecteerd was en dat meer dan 70 procent van de rundveebedrijven in Nederland besmet was. De gevolgen waren ernstig en omvangrijk, maar de epidemie doofde vrij snel uit. In de zomer van 2012 werd in Nederland nog slechts een klein aantal infecties waargenomen, terwijl rond het eerste uitbraakgebied in Noordwest-Europa de ziekte zich in alle richtingen verspreidde. Ook in 2013 werden nog steeds enkele infecties waargenomen in West-Europa maar ziekteproblemen komen hier bijna niet meer voor. Klinische infecties werden in 2013 vooral gezien in Schotland, Scandinavië en de Oostbloklanden.

Vaccinatie
Vaccinatie van gevoelige dieren voorafgaand aan de dracht is zeer waarschijnlijk de beste
preventiestrategie, aldus Van der Poel. Diverse vaccinfabrikanten hebben inmiddels een geïnactiveerd SBV-vaccin ontwikkeld. Sommige van deze producten zijn reeds geregistreerd en voor anderen wordt hier aan gewerkt. Minstens twee vaccinfabrikanten hebben in 2013 een voorlopige toelating op de markt gekregen voor een SBV-vaccin in een of meer landen in Europa. Gebruik in Nederland kan momenteel alleen plaatsvinden onder de voorwaarden van de cascaderegeling (beperkt toegestaan gebruik bij afwezigheid van een alternatief).

Redactie Levende Have/Tijdschrift voor Diergeneeskunde, november 2013

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier