Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Schapenhouders meldden 82 dode schapen in december 2021

Ingediend door jinke op 11 januari 2022 - 11:12

In december 2021 hebben schapenhouders in Brabant, Drenthe, Gelderland, Zeeland, Friesland, Limburg en Flevoland in totaal 82 dode schapen gemeld. Van geen van deze meldingen is de doodsoorzaak vastgesteld. In de meeste gevallen is die nog in onderzoek, in twee gevallen heeft het onderzoek geen resultaat opgeleverd. (zie onderaan bericht voor een update)

In januari van dit jaar zijn tot dusver 25 dode schapen en één geit gemeld bij BIJ12. De meldingen zijn afkomstig uit Brabant, Limburg, Gelderland en Drenthe. Al deze meldingen zijn nog in onderzoek.

In de landbouwcommissie van het Europees Parlement is gisteren gesproken over een mogelijke aanpassing van de Habitatrichtlijn waardoor wolven onder bepaalde omstandigheden afgeschoten kunnen worden. Initiatiefnemer is Norbert Lins van de EVP.  Een van de voorstellen is het toestaan van afschot van probleemwolven die schapen, geiten of kalveren doden. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, ook EVP, pleitte bij de behandeling van het voorstel voor een grensoverschrijdende benadering van de wolf. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de Duitse wolven bij die van Nederland kunnen worden opgeteld, waardoor de huidige hoge beschermingsstatus kan worden teruggebracht naar een minder strenge bescherming.

Annie Schreijer: ''Moeten extensieve en blijvende graslanden dan bloedlanden worden?''

Schreijer-Pierik betichtte activisten, ''maar ook onze ambtenaar van de milieucommissie'', ervan dat zij de juridische mogelijkheden tot bestrijding van de wolf verzwijgen. Artikel 16 en 19 van de Habitatrichtlijn geven aan dat het verbod op het bestrijden van wolven niet in beton is gegoten. Zij sprak over de strooptochten van de wolf, die maar doorgaan. De wolf is niet langer bedreigd in zijn voortbestaan, betoogde ze, maar bedreigt nu zelf natuurlijke habitats, ''waarvoor zelfs Natura 2000-gebied op de Veluwe ons waarschuwt''. Er moet een grensoverschrijdende evaluatie van de strikt beschermde status van de wol komen, aldus Schreijer-Pierik. ''Moeten extensieve en blijvende graslanden dan bloedlanden worden?'', vroeg zij zich af. ''Waar zijn we mee bezig''.

Update 31 januari 2022
Van de 82 in december gemelde dode schapen is in 53 gevallen doodsoorzaak wolf vastgesteld. Twaalf door de wolf gedode schapen bevonden zich in Wouwse Plantage, acht in Lierop. 
Het aantal gemelde dode schapen in januari 2022 bedroeg 83. De meldingen waren afkomstig uit Drenthe, Gelderland, Noord Brabant, Limburg, Zeeland en Friesland.

Redactie Levende Have/ Bron BIJ12 en Annie Schreijer op Twitter/Foto PxHere.com

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier