Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

RDA: minder ruimen bij dierziekten is mogelijk

Ingediend door jinke op 18 september 2018 - 12:20

Het is volgens de Raad voor Dieren Aangelegenheden (RDA) mogelijk om bij een uitbraak van een dierziekte minder gezonde dieren te ruimen. Dit staat in een advies aan de minister van Landbouw Carola Schouten.

Het advies is gisteren gepresenteerd. ''Uitbraken van vogelgriep komen de laatste jaren steeds vaker voor en het besmettingsgevaar neemt toe'', aldus de RDA. ''Daardoor zijn er meer ruimingen en is er meer maatschappelijke onrust. Daarom moeten overheid en bedrijfsleven opnieuw kijken naar de manier waarop in ons land dierziekten worden bestreden, met als resultaat meer aandacht voor het voorkómen van ziekte-uitbraken en minder ruimingen.'' De RDA geeft in overweging om bij laagpathogene vogelgriep ook besmette dieren te laten leven. Door ze geregeld te onderzoeken, kan in de gaten worden gehouden of het virus verandert van laagpathogeen in een meer gevaarlijke variant.

Bij een uitbraak van vogelgriep worden nu al minder gezonde dieren uit voorzorg gedood. Lieke Hendrix, directeur agro van het ministerie van LNV, zei dat ook het preventief ruimen van hobbydieren van de baan is.  Er is dus in het overheidsbeleid al sprake van een  duidelijke trendbreuk ten opzichte van het massaal ruimen van gezonde dieren in 2001 (mond- en klauwzeer) en 2003 (vogelgriep). Niettemin komen er nog steeds veelvuldig uitbraken van vogelgriep voor en is het volgens de RDA noodzakelijk om het ruimen van dieren blijvend kritisch onder de loep te nemen. Dit ook om het maatschappelijk draagvlak niet verder op het spel te zetten.

Vragen uit de samenleving
''Het vogelgriepvirus verandert regelmatig, aldus de RDA. ''Daardoor komt de voor pluimvee gevaarlijke variant van de ziekte nu ook bij wilde vogels voor, wat de kans op besmettingen groter maakt. De ruimingen die daar vaak op volgen leiden tot vragen uit de samenleving.''
De RDA vindt dat regelmatig op grote schaal ruimen niet tot het normale beeld moet gaan behoren in de veehouderij. Er is ruimte om meer te doen tegen de insleep van ziekten bij de inrichting van pluimveebedrijven, concludeert de Raad. Blijf ook investeren in breed werkende en praktisch toepasbare vogelgriepvaccins voor de pluimveehouderij, zo wordt geadviseerd.

Bij een uitbraak van mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest zou gevaccineerd kunnen worden met een goed werkend vaccin. Maar de afzet van gevaccineerd vlees is nog altijd niet geregeld. Dit kan betekenen dat gevaccineerde dieren toch moeten worden gedood.  De Raad roept bedrijfsleven en overheid op om actie te ondernemen: verspilling wordt maatschappelijk steeds minder geaccepteerd.

Redactie Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier