Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

RDA komt met advies over doden van dieren

Ingediend door jinke op 08 mei 2021 - 11:30

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) komt in de loop van dit jaar met een advies over het doden van dieren. Dat advies zal veelomvattender zijn dan het zelf doden van niet-productiedieren. Deze dodingspraktijk staat op dit moment ter discussie, vanwege een voorgestelde wetswijziging door de Partij voor de Dieren. De partij wil dat daar een einde aan komt. 

De RDA zal zich richten op het doden van productiedieren voor voedsel en op het doden van gezonde dieren, zoals het doden van overtollige dieren en plaagdieren en het preventief doden van gezonde dieren in geval van een dierziekte uitbraak. De RDA signaleert een verandering in het denken over het doden van dieren. Bij vraagstukken rond de dood van dieren wordt niet meer alleen vanuit de mens geredeneerd, er wordt ook steeds meer gekeken vanuit het dier.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Het doel van het advies is een overzicht te geven van de achtergrond van de discussies over het doden van dieren. Ook wil de RDA de verschillen in percepties over dieren met een verschillende rol en verschillen tussen diersoorten bespreekbaar maken. De RDA hoopt een kader te bieden voor een discussie over doden van dieren die recht doet aan individuele gevallen en incidenten, maar wil lijnen schetsen voor een breder debat over het doden van dieren.

Het advies dat in de maak is, volgt op een publieksenquête die de RDA eerder heeft gehouden. (Staat van het Dier, 2019). Resultaten van deze enquête laten zien dat 50% van de Nederlanders vindt dat de mens niet alle soorten dieren mag doden. Men vindt het wel te rechtvaardigen om dieren te doden als deze een gevaar vormen voor mensen (84%) of als een dier uitzichtloos lijdt (83%).Daarna noemt men pas dat het rechtvaardig is om ‘voor voedsel’ een dier te doden (45%). Uit de enquête kwam ook naar voren dat bijna de helft van de ondervraagden (47%) het oneens was met het doden van productie- en recreatiedieren (inclusief gezelschapsdieren) wanneer ze oud zijn.

De RDA stelt vast dat mensen dieren steeds meer met respect willen behandelen en niet willen dat ze lijden. ''Deze trend  gaat zich verder ontwikkelen en dit zal leiden tot verdere discussie over het doden van dieren'', aldus de RDA.

Redactie Levende Have/Foto Pixabay

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier