Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Provincie Noord-Holland: ook geitenstop voor particulieren

Ingediend door jinke op 03 juni 2019 - 14:02

De geitenstop in Noord-Holland geldt ook voor particulieren en kinderboerderijen met tien geiten of meer. Dat heeft de provincie bekend gemaakt.

De geitenstop is ingevoerd vanwege het gezondheidsrisico voor omwonenden. Onderzoek onder geitenhouderijen met meer dan 50 geiten heeft aangetoond dat er tot op een afstand van 2 kilometer een verhoogd risico is op longontsteking. Zolang niet duidelijk is wat dit verhoogde risico precies veroorzaakt, hebben meerdere provincies een geitenstop ingevoerd. Noord-Holland is de eerste provincie die ook nadrukkelijk hobbygeiten en kinderboerderijen onder deze regeling laat vallen.

De regeling is met terugwerkende kracht (referentiedatum 12/12/2018) ingesteld en tijdelijk van aard. De resultaten van nader onderzoek naar de gezondheidsrisico's worden in 2021 verwacht.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Dat de geitenstop ook geldt voor houders van hobbygeiten en kinderboerderijen is opmerkelijk. In de regeling wordt gesproken over uitbreidingen waarvoor vergunningen moeten worden aangevraagd of meldingen moeten worden gedaan in het kader van het Activiteitenbesluit. De geitenstop maakt daar een eind aan.
Maar particulieren en kinderboerderijen vragen vrijwel nooit een vergunning aan. Ze hebben wel in veel gevallen meer dan tien geiten. Hun dieren registreren ze in de databank van RVO.nl. Dat ze onder het Activiteitenbesluit vallen is hen niet bekend. De regelgeving is op dit punt ook onduidelijk. Zo zouden de artikelen 3.112 tot en met 3.129 van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn op degenen die meer dan tien geiten houden, maar dat gaat onder meer over berekening van ammoniakemissies en geuremissies.

Suzan Albers, beleidsmedewerker landbouw van de Provincie Noord-Holland, verwijst niettemin naar het Activiteitenbesluit. Het aantal dieren per 12/12/2018 is ook voor hobbymatige houders maatgevend, zegt ze. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de RVO-registratie. Wie voor deze datum tien of minder geiten hield en na deze datum meer dan tien, handelt in strijd met de geitenstop.
Overigens zal er vanuit de provincie niet tot handhaving worden overgegaan. Het is eventueel aan gemeenten om na controle van de I&R-gegevens te gaan handhaven. Dat ook kleinschalige houders van geiten onder de geitenstop vallen heeft volgens Albers te maken met onduidelijkheid over de mate van risico in relatie tot het aantal gehouden geiten.

Geitenstop geldt alleen voor particulieren en kinderboerderijen die bedrijfsmatig bezig zijn

Op verzoek van Levende Have geeft de provincie de volgende toelichting:
Kinderboerderijen en particulieren met meer dan tien geiten kunnen worden aangemerkt als bedrijf. Zijn ze bedrijfsmatig bezig dan moeten ze een melding doen in het kader van het Activiteitenbesluit en moeten ze zich vanaf 10 geiten houden aan de geitenstop.
''De artikelen 1.18 en 3.111 van het Activiteitenbesluit milieubeheer geven een aanwijzing aan wanneer er al dan niet sprake is van het bedrijfsmatig houden van dieren; voor bedrijfsmatig of een bedrijfsmatige omvang wordt een ondergrens van 10 dieren genoemd. In de jurisprudentie wordt daarnaast ook als relevante criteria genoemd, naast de omvang van het aantal dieren, het commerciële doel waarvoor de dieren worden gehouden (winstoogmerk) en de wijze waarop zij zijn gehuisvest.''
En: ''Als er geen sprake is van een ‘inrichting’ dan geldt de geitenstop voor deze mensen niet.''

Navraag bij Infomil leert:
De grens tussen hobbymatig of bedrijfsmatig houden van dieren is niet eenduidig te leggen omdat die situatie afhankelijk is. Het gaat om de onderbouwing van de specifieke casus, zie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/systematiek/vragen-antwoorden/begrip-inrichting/hobbymatig-houden/. Ons algemene advies is om als houder met de gemeente in overleg te gaan over de specifieke grenzen, soms is er specifiek beleid bijvoorbeeld voor paarden.

Redactie Levende Have

Zie ook: Geitenstop alleen voor particulieren die bedrijfsmatig bezig zijn

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier