Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Preventieve ruiming hobbypluimvee bij vogelgriep definitief van de baan

Ingediend door jinke op 25 september 2013 - 20:15

''Tien jaar nadat bij meer dan 17.000 gezinnen meer dan 168.00 vogels zijn gedood is er nu plaats voor een zorgvuldig en risicogericht beleid. Jarenlange belangenbehartiging heeft zijn vruchten afgeworpen.'' Dat zegt Paula Polman van de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) na lezing van het nieuwe draaiboek Aviaire Influzenza, ofwel vogelgriep.

Polman was nauw betrokken bij de totstandkoming van dit draaiboek. Na de vogelgriepepidemie van 2003 werd zij voorzitter van de NBvH. Zij is zeer tevreden over de nieuwe bestrijdingsaanpak, waarin volop ruimte is voor zogeheten gedifferentieerd beleid: hobbypluimvee zal voortaan anders worden behandeld dan commercieel pluimvee. Daar is alle reden toe: hobbypluimveekoppels zullen ''geen significante invloed hebben op het verloop van de epidemie in de commerciële veehouderij. Dit heeft vooral te maken met het relatief kleine aantal dieren per koppel, waardoor de kans op besmetting vanuit een besmet buurtbedrijf kleiner is, maar ook de hoeveelheid smetstof die geproduceerd wordt indien de dieren toch besmet raken. Analyse van epidemie van 2003 bevestigt dit. Alternatieve maatregelen zoals het in quarantaine houden van het hobbymatig gehouden pluimvee, hygiënemaatregelen, het monitoren van de dieren en eventueel preventief vaccineren zullen daarvoor in de plaats komen'', aldus het draaiboek. De nieuwe aanpak is een wereld van verschil ten opzichte van de aanpak in 2003. Polman: ''Hobbykippen worden voortaan met rust gelaten bij een uitbraak van zowel hoog- als laagpathogene varianten. Preventieve ruimingen zijn van de baan.''

Iets anders is het wanneer zich een uitbraak voordoet bij hobbypluimvee. De besmette locatie komt onder toezicht van de NVWA, er mogen geen levende dieren en producten hiervan van en naar de locatie vervoerd worden. Het besmette pluimvee en de andere in gevangenschap gehouden vogels (wanneer blijkt dat zij gevoelig zijn voor het virus) zullen worden geeuthanaseerd. Wanneer het gaat om soorten die met uitsterven bedreigd zijn kan er een uitzondering worden gemaakt.

Vaccinatie
Het draaiboek wijdt ook een hoofdstuk aan vaccinatie: het valt niet te verwachten dat preventieve vaccinatie tot de mogelijkheden behoort. Onvoldoende beschikbaarheid van vaccin is de oorzaak. De EU heeft geen AI-vaccinbank. Bovendien moet er een vaccin zijn dat bescherming biedt tegen het virus subtype waarvan op dat moment een uitbraak is in Nederland en het vaccin moet voldoen aan het DIVA principe (differentiatie tussen geïnfecteerde en gevaccineerde dieren). Volgens het draaiboek zou noodvaccinatie eventueel wel kunnen ''op zeer kleine schaal kunnen om specifieke groepen dieren, en daarmee ook hun verzorgers, te beschermen tegen besmetting. Gedacht kan worden aan dierentuinen, beschermde vogelsoorten, hobbypluimvee, e.d.. Nederland moet hiervoor een aanvraag indienen bij de Europese Commissie. Indien vaccinatie wordt toegepast moet er rekening mee worden gehouden dat het na vaccinatie nog ongeveer 1-2 weken duurt voordat de vogels weerstand tegen het virus hebben opgebouwd.''

Redactie Levende Have
 

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier