Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Partij voor de Dieren wil verbod op doden van alle niet-productie dieren

Ingediend door jinke op 22 april 2021 - 10:15

De Partij voor de Dieren wil dat er een verbod komt op het doden van dieren, als dit doden niet gebeurt voor de bedrijfsmatige productie van dierlijke producten. Kamerlid Frank Wassenberg heeft een wijziging van de Wet Dieren ingediend. 

De wijziging betreft artikel 2.10 dat gaat over het doden van dieren. Dat artikel luidt nu:
''Het is verboden om dieren behorend tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen diersoorten of diercategorieën te doden, behoudens in gevallen waarin een dier wordt gedood voor de bedrijfsmatige productie van dierlijke producten of in bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen.''

Wassenberg stelt voor het zinsgedeelte “behorend tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen diersoorten of diercategorieën” te laten vervallen, waardoor het dodingsverbod volgens hem een veel ruimere werking krijgt.

De voorgestelde wetswijziging zou inhouden dat particulieren hun zogeheten ''overtollige'' dieren niet meer zelf kunnen doden. Het amendement kwam gisteren ter sprake in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de Wet Dieren in relatie tot de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving. Landbouwminister Schouten vroeg kamerlid voor de Partij voor de Dieren Frank Wassenberg om geduld. Zij wil uitzoeken hoe het zit met de handhaafbaarheid van een verbod op het doden van dieren, die niet worden gedood voor bedrijfsmatige productie van dierlijke producten.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

De Wet Dieren stelt sinds 2013 het doden van katten, honden en ganzen strafbaar. Andere dieren die door particulieren worden gehouden, zoals konijnen, cavia's, kippen, schapen en geiten, mogen door de eigenaar worden gedood mits de dieren bij het doden geen pijn lijden. Ze moeten eerst verdoofd of bedwelmd worden, voordat ze worden gedood.

De Partij voor de Dieren wil dat hier een einde aan komt. ''Voor fokkers van gezelschapsdieren is het bovendien nog steeds mogelijk om gezonde dieren als cavia’s, hamsters of konijnen te doden als de dieren niet het gewenste kleur of geslacht hebben, waardoor ze tegen een minder hoge prijs verkocht kunnen worden. Het komt voor dat de hoofden van jonge dieren met een stoeptegel verbrijzeld worden of dat de dieren met zelfgemaakte cocktails van medicijnen en/of pijnstillers worden geïnjecteerd. Ook in deze gevallen kan pas tot vervolging van de dader worden overgegaan als kan worden bewezen dat de dieren geleden hebben. In de praktijk is dat een bijna onmogelijke opgave.''

Het amendement van de Partij voor de Dieren maakt effectief ingrijpen door handhavers eenvoudiger en zorgt ervoor dat dierenbeulen hun straf minder makkelijk ontlopen, aldus Wassenberg.

Redactie Levende Have

Dossier

Comments

KleindierNed is van mening dat praktijken waarin dieren op onjuiste gronden en op wrede wijze worden gedood moeten stoppen. Echter het verbod op het doden van gezelschaps- en hobbydieren zoals nu wordt voorgesteld schiet zijn doel voorbij. Ons uitgangspunt is dat gezelschaps- en hobbydieren niet gedood worden tenzij voor consumptie of vanwege ondraaglijk lijden of andere ernstige gezondheidsredenen die het welzijn van het dier aantasten. Het doden zelf moet op verantwoorde wijze geschieden. Dit hebben wij uitgewerkt in een document. Wij hebben ons standpunt kenbaar gemaakt aan Minister Carola Schouten. 002doden-gezelschaps-en-hobbydieren.pdf (kleindierned.nl)

 

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier