Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Overijssel subsidieert vijf schaapskuddes in natuurgebieden

Ingediend door jinke op 13 april 2018 - 11:37

De provincie Overijssel gaat vier jaar lang minimaal vijf schaapskuddes subsidieren. Daarvoor is een bedrag van circa zes ton uitgetrokken. De kuddes moeten worden ingezet in natuurgebieden.

De eigenaren van de schaapskuddes moeten een overeenkomst aangaan met terrein beherende organisaties, zoals Landschap Overijssel.
De volgende natuurgebieden komen in aanmerking voor gesubsidieerde begrazing: Vecht en Beneden Regge (Lemelerberg), Sallandse Heuvelrug, Buurserzand-Haakbergerveen, Bergvennen, Springendal en Dal van de Mosbeek, De Borkeld en Wierdense Veld. 

De subsidieregeling staat open voor traditionele kuddes en begrazingsbedrijven. 

Redactie Levende Have/bron: provincie Overijssel