Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Opnieuw uitstel voor huis- en hobbydierenlijst

Ingediend door jinke op 08 januari 2020 - 11:17

Het ministerie van LNV komt op z'n vroegst begin 2021 met een zogeheten huis- en hobbydierenlijst. Een onafhankelijke commissie moet nog altijd 260 zoogdierensoorten beoordelen. Als dat is gebeurd, wijst het ministerie soorten aan die gehouden mogen worden.

Deze lijst (in het verleden positieflijst genoemd) wordt in het derde kwartaal van dit jaar op internet gepubliceerd, waarna iedereen daar weer zijn zegje over kan doen. Minister Carola Schouten vindt het belangrijk dat betrokkenen een reactie kunnen geven, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Pas als de internetconsultatie is afgerond, zal ze de lijst definitief vaststellen.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Bij de brief aan de Tweede Kamer zit een advies over de beoordelingsystematiek (zie bijlage), aan de hand waarvan de onafhankelijke beoordelingscommissie nu aan het werk gaat. Drie deskundigen screenen, onafhankelijk van elkaar, de diersoorten op risicofactoren voor dierenwelzijn/diergezondheid en letsel/gezondheid bij mens en dier. Gekeken wordt naar risico op letsel of aantasting van de gezondheid van de mens, risico op beperking van voedselopname door het dier, risico op aantasting ruimtegebruik en veiligheid, risico op beperking van thermoregulatie, risico op ontsporingen in het sociale gedrag.

De commissie deelt vervolgens zoogdiersoorten in risicoklassen in. Er zijn zes risicoklassen, variërend van ''geen gevaar voor welzijn en/of gezondheid van mens en dier'', tot en met ''gevaar voor de gezondheid van mensen en/of een zeer groot aantal gevaren voor het welzijn en/of de gezondheid van dieren''.
De minister bepaalt aan de hand van deze indeling welke diersoorten er wel, welke onder voorwaarden en welke niet op de huis- en hobbydierenlijst komen te staan. Ook is dan duidelijk of er mogelijkheden komen voor specialistische houders. Zij mogen misschien sommige diersoorten wel houden. Voor houders van dieren die niet op de huis– en hobbydierenlijst staan, komt er een overgangsregeling.
Wie er in de onafhankelijke beoordelingscommissie zitten, wordt binnenkort bekend gemaakt.

Redactie Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier