Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Ook vogelgriep H5N1 gevonden bij wilde vogels in Nederland

Ingediend door jinke op 10 november 2020 - 20:58
Euraziatische wintertaling

In Nederland heerst niet alleen het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8, wilde vogels blijken ook besmet met H5N1. Deze variant staat bekend als gevaarlijker voor de mens dan H5N8, maar landbouwminister Schouten stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat de aangetroffen virusstam geen risico vormt voor de volksgezondheid.

De huidige H5N1 stam die is gevonden in wilde vogels in Nederland (onder meer wintertaling en grauwe gans) is nader onderzocht door het RIVM en Erasmus MC. ''De genen van de gevonden H5N1 geven geen reden voor zoönose-risico'', aldus Schouten. ''Uit een eerste analyse van Erasmus MC en RIVM blijkt dat deze stam hetzelfde H5 segment deelt met de gevonden H5N8.De genetische samenstelling van de H5N1 stammen die wel transmissie naar mensen geven is anders dan die van de H5N1 gevonden in Nederland.''

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

H5N8
Ook is er door het RIVM gekeken naar het risico van H5N8 voor de mens. De heersende stam is volgens het RIVM al 3 jaar stabiel wat betreft de genetische samenstelling. Er is geen internationaal bewijs van humane infecties. Uit een aantal diermodellen blijkt dat het zogeheten ''zoönotisch potentieel'' - de kans dat een mens besmet raakt - laag is. De huidige virusstam H5N8 die bij wilde vogels in Nederland is gevonden is verwant aan die uit 2017-2018, zo laat Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer weten.

Wageningen Universiteit meldt dat recent onderzoek heeft aangetoond dat de H5N8 variant verwant is aan het virus dat in 2018-2019 in Egypte is aangetroffen. Na de uitbraken in Egypte zijn er echte geen meldingen gedaan van het H5N8-virus dat sinds begin oktober in Nederland is aangetroffen.
Het huidige H5N8 virus is niet gerelateerd aan het H5N8-virus dat eerder dit jaar in Europa circuleerde. Wel is er een relatie met het H5N8 virus dat in Rsland en Kazachstan is aangetroffen. Vermoedelijk hebben besmette smienten het virus naar Nederland gebracht.
Volgens de WUR is er volgens de meest recente inzichten geen reden om aan te nemen dat het huidige H5N8-virus al langer in Nederland circuleert, zonder dat dit is opgemerkt.

Redactie Levende Have/ Foto wintertaling Shantanu Kuveskaro

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier