Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Ook toelating nodig voor laag-risico middelen tegen bloedluis

Ingediend door jinke op 29 augustus 2017 - 16:30
Kippen zonder bloedluis

Een veel toegepast middel tegen bloedluis op basis van silicapoeder en diatomeeënaarde mag nog tot 30 juni 2019 vrij gebruikt worden. Het middel staat op de zogeheten RUB-lijst.

Producenten van het middel moeten begin 2018 een toelating aanvragen bij het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Tot dusver heeft het Ctgb het middel niet beoordeeld en is er geen wettelijk gebruiksvoorschrift. Onoordeelkundig gebruik kan wel risico’s met zich meebrengen, waarschuwt het Ctgb. De verantwoordelijkheid voor het gebruik ligt volledig bij de koper. Inademen moet worden voorkomen. Als je diatomeeënaarde inademt, zal het je longen irriteren, net als het inademen van stof. Maar de silica maakt het buitengewoon schadelijk.

De RUB lijst (Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen) bevat middelen waarvan wordt aangenomen dat gebruik hiervan weinig risico’s voor mens en milieu met zich meebrengt. Maar omdat de middelen niet zijn beoordeeld, voldoet de RUB-lijst niet meer aan de Europese regelgeving. Om gewasbeschermingsmiddelen en biociden op de markt te kunnen brengen moet van Europa een risicobeoordeling worden uitgevoerd. Wel bestaat ook op Europees niveau de mogelijkheid goedkeuring aan te vragen voor minder schadelijke stoffen, de zogenaamde basisstoffen en de laag-risicostoffen.

Beoordelingsdossier
Producenten en distributeurs die met RUB-middelen op de markt willen blijven, krijgen na aanmelding de gelegenheid een beoordelingsdossier op te stellen, terwijl de stof of  het middel op de markt kan blijven. Het Ctgb publiceert uiterlijk 2 april 2018 een besluit met stoffen en middelen die gedurende de toelatingsprocedure op de markt mogen blijven. 

Voor alle andere, niet aangemelde RUB-stoffen en -middelen geldt dat ze nog tot en met 30 juni 2018 (af)geleverd mogen worden en (op)gebruikt mogen worden tot en met 30 juni 2019.

Redactie Levende Have

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier