Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Onderzoek naar vaccinatie van geiten tegen Q-koorts

Ingediend door jinke op 31 juli 2008 - 20:21

Het ministerie van LNV laat op korte termijn onderzoeken of het vaccineren van geiten tegen Q-koorts zinvol en mogelijk is. Dat heeft het ministerie vandaag na bestuurlijk overleg bekend gemaakt.

Het aantal besmettingsgevallen van Q-koorts bij mensen blijft stijgen. Eind juli lag het aantal ziektegevallen op 686. De meldingen zijn verspreid over de oostelijke helft van Noord-Brabant en Zuid Gelderland.

Afgelopen juni heeft de minister van LNV maatregelen afgekondigd zoals een meldingsplicht voor veehouderijen waar Q-koorts wordt vastgesteld, specifiek mestbeleid voor gemelde bedrijven en een toegangsbeperking tot deze bedrijven. Aangenomen wordt dat de bacterie die Q-koorts veroorzaakt vooral via geiten wordt overgedragen. In het hele land zijn bij schapen en geiten antistoffen aangetroffen. Het aantal dieren dat per houderij is besmet ligt laag.

Onlangs heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren hygiëneadviezen opgesteld voor geitenbedrijven om verspreiding van de bacterie te voorkomen. De Voedsel en Waren Autoriteit zal de komende twee weken veertig tot vijftig geitenbedrijven in het meest getroffen gebied bezoeken en inventariseren hoe de hygiëneadviezen worden nageleefd. Het ministerie van LNV zal samen met de Voedsel en Waren Autoriteit zorgen dat ook hobby geitenhouders geïnformeerd worden over hygiëne.

Voor meer info over wat houders van geiten en ook schapen en runderen kunnen doen, zie wiki over Q-koorts

Voor veelgestelde vragen, zie: www.rivm.nl


 

 

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier