Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Onderzoek naar robuuste dieren voor kringlooplandbouw

Ingediend door jinke op 08 augustus 2019 - 10:28

De visie van minister Schouten op de toekomst van de Nederlandse landbouw betreft vooral de commerciële veehouderij en akkerbouw. Maar haar zogeheten ''kringlooplandbouw'' is ook interessant voor de hobbymatige en kleinschalige houderij van landbouwhuisdieren. De kleinschalige en de grootschalige veehouderij zouden wel eens onder de vlag van kringlooplandbouw meer naar elkaar kunnen toegroeien.

Twee elementen - het gebruik van robuuste dieren en van reststromen - moeten door de commerciële landbouw als het ware opnieuw worden uitgevonden, terwijl deze nog volop ''in bedrijf'' zijn bij de hobbymatige en kleinschalige houders. In zoverre is de hobbymatige en kleinschalige houderij nog een aardige afspiegeling van hoe het eens was en ook hoe het in de toekomst zou kunnen zijn. Niet alleen robuuste en veerkrachtige rassen, maar ook manieren van huisvesting en voeding, beheersing van parasieten en preventie van dierziekten zijn behouden gebleven of hebben zich verder ontwikkeld. De kennis over wat je wel en niet moet doen is daar dus nog in ruime mate beschikbaar. De vraag is wel in hoeverre deze op grotere schaal toepasbaar is. Het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van LNV in gang is gezet door Wageningen Livestock Research, zou mooi op die vraag kunnen aansluiten.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Op de website doet Wageningen Livestock Research op de pagina ''Kringlooplandbouw met robuuste dieren'' uit de doeken welk onderzoek in gang is gezet. Zo loopt er een onderzoek naar welke rassen geschikt zijn voor kringlooplandbouw en naar de mogelijkheid tot reductie van antibioticagebruik en ontwormingsmiddelen. ''Vanuit onze expertise kunnen wij beoordelen welke veranderingen dieren wel of niet aan kunnen en welke soorten en rassen geschikt zijn als productiedier in nieuwe circulaire veehouderijvormen. Zo dragen we bij aan een duurzame kringlooplandbouw'', zegt Martien Bokma-Bakker, onderzoeker dierenwelzijn en gezondheid.

In de toekomst zullen de dieren moeten kunnen omgaan met sterk wisselende reststromen en grote verschillen in voersamenstelling, aldus Wageningen. Dat heeft positieve én negatieve effecten op hun (darm)gezondheid en welzijn. De dieren zullen robuuster en veerkrachtiger moeten zijn, concludeert men.
Gelukkig zijn deze robuuste en veerkrachtige dieren nog volop aanwezig bij de kleinschalige en hobbymatige houders. Vanuit de ervaring van deze categorie houders kan in elk geval een belangrijk advies worden gegeven: zorg ervoor dat de zogeheten ''reststromen'' van voldoende kwaliteit zijn.
Voedingsdeskundige Tjalling Huisman adviseerde de lezers van Levende Have al in 2007: “voer niets aan je dieren wat je ook niet zelf zou kunnen eten. Voer dus geen voedsel dat beschimmeld is, stinkt, verkleurd is of anderszins onappetijtelijk is. De strekking van de vuistregel is uiteraard ook van toepassing op aardappelschillen, koolstronken en andere ongebruikelijke maaltijdbestanddelen''.

Redactie Levende Have

Klik hier voor het artikel ''Terughoudend met restjes''

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier