Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Onderzoek naar Covid-19 bij konijnen

Ingediend door jinke op 18 juni 2020 - 17:25

Nadat gebleken is dat nertsen gevoelig zijn voor het het nieuwe coronavirus SARS-Cov19, het virus aan elkaar kunnen overdragen en zelfs mensen kunnen besmetten, wordt nu onderzocht of dat ook bij konijnen het geval is.

Tot dusver wordt er vanuit gegaan dat varkens, kippen en eenden niet vatbaar zijn voor het nieuwe coronavirus. Andere dieren zoals koeien, schapen, geiten, paarden en ratten zijn dat, voor zover nu bekend, waarschijnlijk ook niet, aldus het RIVM.

Katten kunnen wel ziek worden van het nieuwe coronavirus. Vooral jonge katten blijken na besmetting ziek te worden. Ze krijgen luchtwegklachten, maag- en darmproblemen. Als katten ziek zijn, kunnen ze het virus uitscheiden via de keel/bek en via de ontlasting. Er is nog geen duidelijk bewijs dat katten elkaar kunnen besmetten. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Het risico van kat-op-kat-besmetting wordt op dit moment als klein ingeschat, meldt het RIVM.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Ook honden kunnen besmet raken met het nieuwe coronavirus. Een hond kan waarschijnlijk het virus niet overbrengen naar een andere hond. Er zijn geen aanwijzingen dat een hond die besmet is met het nieuwe coronavirus het aan een mens kan overdragen. Bij één hond in Nederland zijn antistoffen tegen het nieuwe coronavirus aangetroffen. Dit betekent dat de hond besmet is geweest met het virus.

Van hamsters en fretten is bekend dat zij besmet kunnen raken en ziek kunnen worden van het nieuwe coronavirus. Er wordt onderzocht of dat ook voor konijnen geldt. De screening is nu uitgebreid naar alle konijnenbedrijven in Nederland. De uitslagen worden in augustus verwacht.

Redactie Levende Have/Bron: RIVM

Update 11 juli 2020
Achttien konijnenbedrijven zijn onderzocht. Dit onderzoek is afgerond en alle bloedmonsters bleken negatief getest. Dat betekent dat op die 18 bedrijven geen SARS-CoV-2 heeft gecirculeerd, zo heeft het ministerie van LNV in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

''Voor konijnen is nog geen gevalideerde serologische test voorhanden en de resultaten van de nu gebruikte experimentele test is nog niet eenduidig te interpreteren'', aldus het Deskundigenberaad Zoonosen. ''Op basis van experimenteel onderzoek kunnen we zeggen dat konijnen geïnfecteerd kunnen worden met SARS-CoV-2, maar met de gebruikte dosis was dat minder effectief dan bij hamsters en fretten. Daarmee lijkt de kans op overdracht tussen konijnen onderling en naar andere dieren kleiner. De situatie is daarmee heel anders dan bij de nertsenhouderijen.''
Overdracht van dier op dier is nog niet aangetoond. In het experimentele onderzoek waarbij konijnen besmet werden, werden de dieren niet ziek. Ook is er geen ziekte gezien bij dieren aangetroffen in bedrijven die kan duiden op een besmetting met SARS-CoV-2.

De screening wordt nu uitgebreid naar alle konijnenbedrijven in Nederland.

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier