Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Onderzoek naar brucellose melitensis bij schapen en geiten

Ingediend door jinke op 26 januari 2017 - 11:40

Houders van schapen en/of geiten kunnen een verzoek verwachten van de Gezondheidsdienst voor Dieren om mee te werken aan een onderzoek naar brucella melitensis. Meewerken aan dit onderzoek is verplicht.

RVO.nl maakt vanuit de databse schapen en geiten een willekeurige selectie. Er wordt op 1500 adressen onderzoek gedaan. Bij maximaal 13 dieren van 6 maanden en ouder wordt bloed afgenomen. De kans dat de ziekte wordt aangetroffen is bijzonder klein. De gevolgen van een besmetting zijn onduidelijk. Op de website van de NVWA is alleen een draaiboek te vinden voor brucellose abortus bij runderen. In de algemene folder over brucellose (zie bijlage) staat geen nadere informtaie over consequenties bij een besmetting. Gesproken wordt over ''aanvullende maatregelen'', zonder te benoemen wat die inhouden.

Brucellose bij schapen en geiten is in Nederland nog nooit vastgesteld. Nederland is offi cieel vrij van Brucella melitensis, maar moet jaarlijks aantonen dat dit nog steeds het geval is. Door de vrije status is het exporteren van dieren en dierlijke producten gemakkelijk en veel goedkoper dan zonder zo’n vrije status. De ziektevrije status is vastgelegd in een Europese richtlijn. Deze richtlijn schrijft voor dat jaarlijks ten minste 1.475 bedrijven in Nederland moet worden onderzocht om de ziektevrije status te behouden.
 
Het brucellose onderzoek dient niet alleen de export, maar is ook van belang voor de volksgezondheid. B.melitensis is van alle brucellose soorten het meest ziekmakend voor mensen. De ziekte wordt bij mensen ook wel maltakoorts (B.melitensis) of ziekte van Bang genoemd. De besmetting vindt voornamelijk plaats door contact met besmette dieren, consumptie van rauwe melk of andere ongepasteuriseerde zuivelproducten (waaronder kazen). De ziekte wordt niet van mens op mens overgedragen.
 
Redactie Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier