Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Ondanks vaccinatie 13 bedrijven besmet met Q-koorts

Ingediend door jinke op 28 juli 2014 - 12:04

Ondanks vaccinatie zijn op dit moment 13 geitenbedrijven besmet met Q-koorts. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bekend gemaakt. Op een bedrijf is sprake van een herbesmetting.

Q-koorts blijkt een lastig uit te bannen ziekte. Door vaccinatie is het aantal uitbraken op geitenbedrijven de afgelopen jaren drastisch teruggebracht en vormt de ziekte ook veel minder gevaar voor de omgeving. Toch deed zich onlangs weer een geval voor op een bedrijf in Heteren, waar ongeveer 800 melkgeiten aanwezig zijn. Op het bedrijf worden ook melkgevende runderen gehouden. De bron van de besmetting is onbekend. Het bedrijf zal de komende maanden door de NVWA worden gemonitord.

De op het bedrijf aanwezige melkgeiten waren voor 1 augustus 2013 gevaccineerd en ook in 2014 is het grootste deel van de dieren al gevaccineerd. Nieuwe besmette bedrijven die de vaccinatie tijdig en correct hebben uitgevoerd vormen slechts een zeer beperkt risico voor de gezondheid van omwonenden, aldus Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Wel kan sprake zijn van een verhoogd risico op besmetting van mensen bij direct contact met dieren. Daarom geldt voor het bedrijf een bezoekersverbod en worden er extra hygiënemaatregelen toegepast. De lokale bestuurders en de GGD zijn geïnformeerd over de besmetting en er wordt een waarschuwingsbord bij het bedrijf geplaatst. Voor de locaties van besmette bedrijven, zie bijlage.

Redactie Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have