Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

NVWA ziende blind op paardenmarkt in Hedel

Ingediend door jinke op 01 februari 2019 - 10:56

De NVWA heeft op 5 november bij de aanvoer van paarden op de paardenmarkt in Hedel geen overtredingen geconstateerd. Dit schrijft landbouwminister Carola Schouten in antwoord op kamervragen van de Partij voor de Dieren.

De minister gaat volledig af op waarnemingen van de NVWA en negeert beelden van Animals Today en Dier&Recht die ronduit schokkend zijn. 
 

De beelden tonen aan dat er wel degelijk overtredingen van de wet dieren hebben plaatsgevonden. Dat hierover niet is gerapporteerd, toont aan dat de NVWA kennelijk ziende blind is geweest.

Op de beelden is ook duidelijk te zien dat de paarden worden blootgesteld aan kermislawaai. Dit is in strijd met het protocol welzijn paardenmarkten. Schouten maakt daar in haar antwoord geen melding van. Wel laat ze weten dat de NVWA niet voor niks toezicht heeft gehouden op de paardenmarkt. ''Bij deze inspecties is geconstateerd dat gepoogd werd 45 dieren illegaal uit te voeren naar België of Duitsland. Voor poging tot illegale export zijn er twee processen-verbaal opgemaakt'', aldus Schouten.

Het handhaven van dierenwelzijn op paardenmarkten wordt al jaren door organisaties als Dier&recht, Animals Today en Dierenbescherming bekritiseerd. De Dierenbescherming heeft zich inmiddels uit alle overleg teruggetrokken.

Cadeautje kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Schouten wil geen einde maken aan de paardenmarkten, ook al doen zich telkens weer ernstige incidenten voor. Ze houdt zich vast aan een advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden, waarin staat dat paardenmarkten een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen zijn.

Schouten ziet bovendien een dalende trend in het aantal overtredingen. Verder schrijft ze: ''Ook bij de betrokken gemeenten ligt een belangrijke verantwoordelijkheid. Ik blijf met hen en met de VNG in gesprek over hoe zij hieraan invulling kunnen geven mede op basis van de zeer bruikbare adviezen die de RDA heeft gedaan in de Zienswijze Paardenmarkten in Nederland, man en paard noemen.''

Redactie Levende Have

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier