Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Nieuwe regering wil convenant dierwaardige veehouderij

Ingediend door jinke op 17 december 2021 - 10:16

De regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en CU wil samen met boeren, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en andere ‘stakeholders’ een convenant sluiten over de ontwikkeling van een dierwaardige veehouderij. In het coalitieakkoord noemen de partijen expliciet het advies dat onlangs door de Raad voor Dierenaangelegenheden daarover is uitgebracht.

De nieuwe regering gaat afspraken maken over de periode waarin de dierwaardige houderij moet zijn gerealiseerd en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. ''Dit convenant vormt de basis van wetgeving die de komende kabinetsperiode in werking treedt voor een dierwaardige veehouderij in balans met de volksgezondheid'', kondigt de regeringscoalitie aan. Hieruit valt af te leiden dat het nieuwe kabinet voor 2025 de huidige Wet Dieren wil wijzigen dan wel zodanig aanvullen dat een dierwaardige veehouderij de norm wordt. Dat duidt erop dat de deelnemende partijen het erover eens zijn dat er sprake is van een behoorlijke mate van urgentie. Wanneer het convenant leidt tot verdergaande wetswijzigingen, heeft dat hoogstwaarschijnlijk ook gevolgen voor niet-commerciële vormen van het houden van dieren.


(advertentie)

NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95
Bestellen? Klik hier

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag


De RDA heeft zes leidende principes voor een dierwaardige veehouderij geformuleerd:
1) Erkenning van de intrinsieke waarde en de integriteit van het dier en respect voor de eigen waarde van het dier als wezens met gevoel die pijn en plezier kunnen ervaren. Dit betekent geen ingrepen (snavel behandelen, staarten couperen, onthoornen, e.d.), grenzen aan het aanpassen van het dier via fokkerij, en oog voor eigen belangen van het dier.
2) Goede voeding: voldoende water en voer van goede kwaliteit.
3) Goede omgeving: een comfortabele en veilige omgeving met een goed klimaat (temperatuur, frisse lucht, bioritme).
4) Goede gezondheid: een goede gezondheid waarborgen, en pijn voorkomen (ook qua verwondingen door soortgenoten).
5) Natuurlijk gedrag: voldoende mogelijkheden om essentiële natuurlijke gedragingen te vertonen en behoeften te vervullen: rusten, eten en drinken, mesten en urineren, zelfverzorging, exploratie, sociaal gedrag, thermoregulatie, veiligheid, gezondheid, beweging, reproductie, seksueel gedrag, nestbouwgedrag en maternaal gedrag.
6) Positieve emotionele toestand:  het dier is in staat is om te reageren op de veranderende sociale en fysieke omgeving en een toestand te bereiken die het als overwegend positief ervaart (‘A life worth living’).

Dierwaardige veehouderijsystemen voldoen aan de zes geformuleerde principes en voor ieder principe worden de negatieve aspecten geminimaliseerd en de positieve aspecten gemaximaliseerd, aldus de RDA. De principes komen voort vanuit het denken vanuit het dier en het waarborgen van het welzijn van dieren.

Redactie Levende Have

Eerder bericht:

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier