Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Nieuw H5N1-virus veroorzaakt huidige besmettingen

Ingediend door jinke op 13 november 2021 - 11:02

Een nieuw H5N1-virus veroorzaakt op dit moment besmettingen met vogelgriep in Nederland. Het gaat dus niet om hetzelfde H5N1-virus dat in het afgelopen vogelgriepseizoen in Nederland werd aangetroffen. Dat blijkt uit het rapport van de deskundigenwerkgroep dierziekten. Het rapport (zie bijlage) schetst een verontrustend beeld. 

In het afgelopen seizoen waren het vooral H5N8 virussen die voor uitbraken bij pluimveehouderijen en talrijke dode wilde vogels zorgden. Daartussen zat zo nu en dan ook een N5N1-virus, maar het huidige virus wijkt ook daar vanaf, zo blijkt uit het verslag van de deskundigenwerkgroep. De werkgroep heeft het risico op besmetting van een houderij met pluimvee gewijzigd van hoog naar zeer hoog. Er is sprake van een toename van het aantal besmettingen bij wilde vogels, op een groot aantal plekken in Nederland.

De werkgroep meldt dat er in zeven verschillende provincies wilde vogels positief zijn getest voor hoogpathogene H5-virussen. Het vogelgriepvirus is ook al vastgesteld bij enkele minder typische soorten zoals de Tureluur en verschillende meeuwensoorten. Hieronder bevinden zich ook soorten die geen grote afstanden trekken (zoals de Knobbelzwaan) en die waarschijnlijk binnen Nederland besmet zijn geraakt. De laatste dagen worden er ook dode Smienten en Brandganzen gevonden. Daarnaast kan het virus ook aanwezig zijn bij ogenschijnlijk gezonde vogels. De trek van (water)vogels is nog gaande en het maximum aantal overwinterende vogels is nog niet bereikt. 

Steun de petitie voor vaccinatie van het hobbypluimvee. Klik hier

Het rapport van de deskundigenwerkgroep bevat enkele verontrustende passages, zoals: ''Er moeten nog veel virusisolaten uit wilde vogels worden getypeerd, zowel in vogels die zijn gestorven als die levend zijn bemonsterd. Hieruit moet nog blijken of andere virussen, waaronder virussen die eerder dit jaar bij wilde vogels en pluimvee zijn aangetroffen, nog circuleren onder de wilde vogels. Ook kunnen er constant nieuwe virusvarianten ontstaan door genetische vermenging van de circulerende hoog pathogene en laag pathogene virussen.''

Dat het aantal besmettingsgevallen in Nederland bij pluimveehouderijen hoger is dan in Duitsland en Denemarken, waar ook veel trekvogels langskomen, verklaart de werkgroep als volgt: ''De deskundigen achten het niet waarschijnlijk dat dit door verschillen in hygiënemaatregelen verklaard kan worden. Waarschijnlijker is dat er tot nu toe in Denemarken en Duitsland minder pluimveebedrijven liggen in de gebieden met HPAI geassocieerde sterfte onder wilde vogels.''

De deskundigen weten niet precies waar het huidige N5N1-virus vandaan komt. ''De genetische code van het virus is het meest verwant aan een virus dat in september in het zuidwesten van Rusland is aangetroffen. Het is heel waarschijnlijk dat dit virus met trekvogels vanuit Rusland naar Nederland is gekomen'', aldus het rapport. 

Redactie Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95
Bestellen? Klik hier

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier