Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Nieuw beleid vogelgriep: hobbykippen zijn wilde vogels

Ingediend door jinke op 25 december 2016 - 10:36

Bij de kippen en eenden van een hobbydierhouder in Rhenen is vogelgriep H5N8 vastgesteld. Alle dieren (5 kippen en 15 eenden) zijn gedood. De NVWA heeft laten weten dat er geen extra maatregelen worden getroffen, zoals een vervoersverbod. 

De besmetting wordt behandeld alsof het om wilde vogels gaat. Eerder was er bij de vondst van vogelgriep bij een hobbyhouder in Den Oever ook al geen reden om een beschermings- en toezichtsgebied in te stellen. De overheid voorkomt hiermee dat de pluimveesector teveel hinder ondervindt van de aanwezigheid van het virus. Binnen een afstand van 10 kilometer van de besmettingshaard in Rhenen bevinden zich zeer veel pluimveehouderijen.

Door hobbykippen als wilde vogels te beschouwen geeft de overheid in feite aan dat een besmetting bij deze dieren geen extra risico geeft. Tot op heden is HPAI H5N8 in Nederland reeds vastgesteld bij de Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Brandgans, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Buizerd en Ekster.

Ter bescherming van hobbypluimvee is er nog wel steeds een landelijke afschermplicht van kracht.

Redactie Levende Have

Dossier

Comments

Ingediend door vaneldijk op 11 januari 2017 - 11:46

Is de ophokplicht nog van kracht. De overheid kan t me niet vertellen..

Ingediend door jinke op 15 januari 2017 - 10:11

<p>Voor hobbypluimvee geldt nog steeds een landelijke afschermplicht. Meld je aan voor onze nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte.</p>