Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

NBVH wil af van jaarlijkse afschermplicht hobbykippen

Ingediend door jinke op 13 maart 2018 - 09:56

De Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders NBvH) wil af van de jaarlijkse afschermplicht in geval van vogelgriep. De verplichting is zinloos, aangezien er toch niet wordt gecontroleerd.

De NBvH wil de verantwoordelijkheid leggen bij de houders van hobbypluimvee. ''Laat hobbyhouders zelf de afweging maken of ze hun dieren willen beschermen tegen vogelpest door af te schermen.'' Het risico op besmetting van hobbypluimvee is gering, de kans dat het virus zich via hobbypluimvee verspreidt naar bedrijven is nog veel kleiner, aldus de NBvH. 

iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Vorig jaar trof het virus dieren bij vijf hobbyhouders, dit jaar bij twee van de tienduizenden houders. ''In waterrijke gebieden zijn de risico’s groter. Daar moet je interactie tussen wilde vogels en gehouden dieren voorkomen'', stelt de NBvH. Maar de meeste houders zien er het nut niet van in om ieder jaar gedurende vijf tot zes maanden hun dieren af te schermen, ook in gebieden waar dat niet echt nodig is.

Boerderij.nl maakt bekend dat het ministerie van LNV overweegt om de ophokplicht voor bedrijven te beperken tot gebieden waar de risico's op besmetting het grootst zijn.Of dit doorgaat valt met de recente besmetting in Kamperveen nog te bezien.

Redactie Levende Have/Bron: NBvH

Dossier