Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Ministerie gaat open norm extreem weer nader invullen

Ingediend door jinke op 19 april 2022 - 16:54

Het ministerie van LNV gaat de open norm die voorschrijft dat dierhouders hun dieren moeten beschermen tegen extreme weersomstandigheden nader invullen. Dat blijkt uit het Plan van Aanpak Hittestress.

Door de open norm, zoals vastgelegd in artikel 1.6, derde lid van het Besluit Houders van Dieren, is het voor houders van dieren onduidelijk aan welke eisen zij moeten voldoen. Ook belemmert dit de toezichthouder bij de controles en handhaving, aldus het ministerie.

In 2021 zijn er verschillende acties ingezet om het dierenwelzijn tijdens hitteperiodes in de wei te verbeteren. De NVWA heeft bijvoorbeeld de handhaving aangescherpt voor situaties waarin dieren bij extreme hitte in de wei verblijven. Met een speciale handhavingslijn kunnen toezichthouders in concrete gevallen uniform vaststellen of er sprake is van een overtreding. Ook zijn de specifieke werkinstructies per diercategorie uitgebreid, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten voor de diersoorten paard, rund en schaap. 

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Voortbouwend op de handhavingslijn en werkinstructies van de NVWA, onderzoekt het ministerie nu   in samenwerking met de NVWA en RVO of, en zo ja hoe, de open norm ‘bescherming dieren in de weide tegen slechte weersomstandigheden’ verder ingevuld kan worden. Een deadline voor dit traject is nog niet vastgesteld.

Ook het schuilstallenbeleid van gemeenten komt aan bod in het Plan van Aanpak Hittestress. Bij het plaatsen van beschutting in de weide lopen (hobby) dierhouders tegen problemen aan in de vergunningverlening door gemeenten, stelt LNV vast. Het ministerie heeft hierover overleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG gaat dit vraagstuk niet zelf oppakken, maar doet wel mee aan nader overleg met boerenorganisatie LTO en LNV om te kijken welke acties gemeenten kunnen ondernemen.

Redactie Levende Have

Eerder bericht:

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier