Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Met vaccin tegen Afrikaanse varkenspest dreigt herhaling van zetten

Ingediend door jinke op 16 mei 2020 - 14:20

Met het vaccin tegen Afrikaanse varkenspest dreigt het dezelfde kant op te gaan als rond de eeuwwisseling met het vaccin tegen klassieke varkenspest. De varkenshouderij zal weigeren het vaccin te gebruiken en aandringen op een vaccinatieverbod, omdat gevaccineerde dieren de export van vlees kunnen belemmeren.

De eerste berichten over het Amerikaanse vaccin wijzen in die richting. De Canadese varkenshouders hebben al aangegeven dat ze het vaccin niet gaan gebruiken. Landen waarnaar geëxporteerd wordt, willen geen met levend vaccin geïnjecteerde en geïnfecteerde varkensproducten. Het vaccin dat de Amerikanen hebben ontwikkeld is namelijk een zogeheten levend verzwakt vaccin. Dat is iets anders dan een ''markervaccin''. Met behulp van zo'n markervaccin kunnen de antistoffen afkomstig van een besmetting, dan wel ontstaan door vaccinatie, van elkaar worden onderscheiden. Een markervaccin is nog ver weg (er wordt aan gewerkt door veterinair onderzoekers van het Britse Pirbright Institute), het vaccin op basis van levend verzwakt virus is dichtbij. Er zijn al onderhandelingen gaande met een farmaceutisch bedrijf. Maar of er een markt voor is in de exporterende landen? Hoogstwaarschijnlijk niet. 

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

De recente berichten over het Amerikaanse vaccin en de reactie van de Canadezen daarop, komen bekend voor. Eind jaren negentig was er een vaccin tegen klassieke varkenspest, maar dat mocht bij de uitbraak van deze ziekte niet worden gebruikt. Hetzelfde gebeurde tijdens de uitbraak van Mond- en Klauwzeer; er was wel een vaccin, maar er gold een vaccinatieverbod.

Oproep tot registratie van hobbyvarkens
Tegen deze achtergrond is de oproep van de Producenten Organisatie voor de Varkenshouderij (POV) aan hobbyvarkenshouders om hun dieren te laten registreren, op z'n minst opmerkelijk te noemen. Een dergelijke oproep tot registratie valt te verdedigen als deze dient om alle hobbyvarkens bij een uitbraak van Afrikaanse varkenspest snel in beeld te hebben, zodat ze gevaccineerd kunnen worden. Maar dat is niet wat de POV voor ogen heeft. De POV ziet in ongeregistreerde varkens vooral een risico. Deze dieren kunnen het virus inslepen en verspreiden.

De POV wil het illegaal houden van varkens terugdringen en vindt daarbij de hobbyvarkensvereniging aan haar zijde, aldus een persbericht. Genoemd worden de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders en de Hobbyvarkensvereniging. De POV schakelt haar eigen commerciële varkenshouders nu in om hobbyvarkenshouders te benaderen met de vraag of zij wel geregistreerd zijn. ''Het is belangrijk dat ook hobbydierhouders helpen de risico’s voor insleep van AVP en andere varkensziekten te verkleinen''. 

Redactie Levende Have

Eerder bericht:

Comments

Gelukkig zijn de draaiboeken voor de bestrijding van Afrikaanse en Klassieke varkenspest aangepast en worden geregistreerde hobbyvarkens niet preventief gedood. Dat heeft de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders bereikt. Wat dat betreft is er wel degelijk wat veranderd. Dus registreer je varkens en loop geen risico. 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier