Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Mengsel gras en rode klaver ideaal voor stripbeweiding

Ingediend door jinke op 15 juni 2015 - 13:52
Aan een mengsel van gras en rode klaver kleven eigenlijk alleen maar voordelen, althans voor runderen: het levert ruwvoer op met een hoger eiwitgehalte, het is goed voor de kwaliteit van de bodem (meer wormen) en bijen en hommels hebben er baat bij.
 
Dit blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut na een driejarige proef. Vooral voor de melkveehouderij zijn de resultaten interessant. Een mengsel van gras en klaver leidt tot een hogere opbrengst en lagere kunstmestkosten. De gunstige effecten op de bodemkwaliteit en op het leven van de bijen en de hommels zijn mooi meegenomen en maken een dergelijk mengsel ook geschikt voor de extensieve en kleinschalige veehouderij, mits er gewerkt wordt met  rantsoen- en stripbeweiding. Aaneengesloten beweiden voor meer dan 3 dagen per maand put de rode klaver uit waardoor het klaveraandeel fors daalt. Najaarsbeweiden (voor november) met pinken of schapen gedurende enkele weken is daarom uitgesloten.
 
Rode klaver is door zijn penwortel weinig droogtegevoelig. Voor zeer droogtegevoelige percelen is het wel raadzaam om grasmengsels te kiezen die weinig droogtegevoelig zijn (bijvoorbeeld rietzwenkgras, sommige Festuloliums en/of veldbeemdgras), anders is na een zeer droge periode vrijwel al het gra verdwenen en is de productie alsnog matig.
De bijen en hommels profiteren van de klaver in een periode dat er weinig voedsel beschikbaar is. Ondanks het regelmatige maaien bloeit klaver vaak wel in de periode vanaf midden juni tot augustus. Om bij de nectar te komen maken honingbijen vaak gebruik van de gaatjes die hommels maken aan de basis van de bloemkroon.
 
In de brochure ''Rode klaver voor maaiweides'' staan vuistregels voor een succesvolle teelt en gebruik.

Redactie Levende Have/Bron: Rode Klaver voor maaiweides (foto: Wikimedia Commons)
Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier