Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Melkveehouders doen afstand van zeldzame koeien

Ingediend door jinke op 06 december 2017 - 10:29
blaarkop

Een derde van de melkveehouders met koeien van zeldzame rassen doet afstand van deze dieren. De koeien worden afgevoerd naar het slachthuis of ze zullen worden gekruist met koeien van meer productieve rassen.

Dit is het gevolg van de fosfaatregeling die op 1 januari 2018 ingaat. Voormalig staatssecretaris Van Dam had nog een uitzonderingspositie voor de zeldzame koeien weten de regelen, maar deze is nu van de baan. De zeldzame rassen, zoals witrik, blaarkop, lakenvelder en Fries roodbont, zijn het slachtoffer van het mestoverschot. De huidige minister van landbouw, Carola Schouten, laat geen enkele uitzondering meer toe.
De fosfaatregeling, waarmee ze de zogeheten derogatie voor de melkveehouderij probeert veilig te stellen, is een dubbeltje op z'n kant. Als Europa de derogatie niet verleent, heeft de hele, mestproducerende veehouderij in Nederland een groot probleem. Dan moeten er Holsteiners en varkens worden afgevoerd, en dat risico wil het huidige kabinet niet lopen.

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft alles in het werk gesteld om de uitzonderingspositie te behouden. Er is de stichting veel aan gelegen dat de zeldzame koeien niet meetellen voor de fosfaatregeling. Een enquête onder melkveehouders met zeldzame koeien wijst uit dat een derde van de boerenbedrijven hun zeldzame koeien zal laten slachten, inkruisen of afvoeren. Van sommige van deze rassen zijn er nog maar 500 tot 1200 dieren over waardoor ze al ernstig kritiek of bedreigd zijn in hun voortbestaan. Inmiddels bestaat nog maar een kwart (0,25) procent van onze melkveestapel uit oude Nederlandse runderrassen.

Deze koeien zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het mestoverschot in Nederland. Toch moeten ze opdraaien voor de gevolgen van overproductie van mest in de veehouderij. Voorzitter Geert Boink is zeer teleurgesteld over de houding van het landbouwministerie. ''Terwijl Europa en ook Nederland er alles aan moeten doen om de agro-biodiversiteit zoals zeldzame landbouwhuisdierrassen te behouden, is er in de nieuwe fosfaatwetgeving geen enkele ruimte gelaten voor bescherming van ons levend erfgoed.''
Boink heeft nu zijn hoop gevestigd op een premie voor de houders van zeldzame koeien. Een dergelijke premie kan worden betaald uit Europese middelen.

Redactie Levende Have/Bron:SZH

Cadeautje kopen bij bol.com? Klik hier en steun Levende Have