Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Meerderheid van de Nederlanders (57%) positief over de wolf

Ingediend door jinke op 18 juni 2020 - 13:22

Een meerderheid van de Nederlanders (57%) staat positief tegenover de komst van de wolf. Vergeleken met 2012 is het aantal Nederlanders dat de wolf welkom heet, gestegen met 12%.

Een kleine minderheid (18%) wil geen wolven in Nederland: vanwege ruimtegebrek, omdat ze andere dieren doden, en vanwege de mogelijke overlast en het ontstaan van gevaarlijke situaties. Bijna de helft van de Nederlanders zou graag een wolf in het wild willen tegenkomen. Meer dan de helft vindt dat schade die door wolven wordt aangericht, voor vergoeding in aanmerking komt. 68% vindt dat ook de kosten van preventieve maatregelen (gedeeltelijk) vergoed moeten worden.

De cijfers zijn afkomstig uit een onderzoek van Motivaction, in opdracht van het ministerie van LNV. Landbouwminister Carola Schouten constateert in een brief aan de Tweede Kamer dat het maatschappelijk draagvlak voor de hervestiging van de wolf relatief groot is. Het onderzoek is uitgevoerd na de slachtpartij die een wolf in de buurt van Heusden onlangs heeft aangericht onder lammeren. Schouten wil weten wat de effecten zijn van dergelijke incidenten op de publieke opinie en daarom laat ze in het najaar aanvullend onderzoek doen.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

De kans is aanwezig dat een toename van het aantal wolven in Nederland ertoe leidt dat wolven zich vestigen in gebieden waar te weinig voedsel is voor deze dieren of waar hun aanwezigheid om andere redenen ongewenst is. Zonder aan te geven wat ze in dat soort situaties voor ogen heeft, geeft Schouten aan dat ''er een aanvullende strategie nodig is om beter voorbereid te zijn. Dan kan bijvoorbeeld de overlast nog verder worden beperkt dan tot nu gedaan wordt, met inachtneming van de beschermde status van de wolf.''

Redactie Levende Have

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier