Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Maatschappelijke dialoog over de wolf op komst

Ingediend door jinke op 02 december 2022 - 19:58

De Raad voor Dieren Aangelegenheden (RDA) gaat een maatschappelijke dialoog organiseren over de wolf. Dat gebeurt op verzoek van de minister van natuur en stikstof Christianne van der Wal. 

Na de dialoog zal de RDA een advies uitbrengen. Afhankelijk van dat advies zal de minister eventueel het standpunt dat in Europa is ingenomen, herzien. Dat standpunt gaat over de beschermde status van de wolf, zoals neergelegd in het Verdrag van Bern. Enkele ondertekenaars (Zwitserland, Finland en Zweden) willen die terugbrengen van streng beschermd naar beschermd. Dat laatste zou inhouden dat er maatregelen mogelijk zijn. ''Mocht uit het advies van de RDA blijken dat voor Nederland een heroverweging van de beschermde status van wolven gerechtvaardigd is, dan zal ik dat in ogenschouw nemen en met uw Kamer bespreken'', aldus Van der Wal. ''Voor Nederland bestaat vervolgens de mogelijkheid om de beschermde status zelf te agenderen in Europees verband.''

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

In haar brief aan de Tweede Kamer benadrukt Van der Wal nogmaals het belang van wolwerende maatregelen om schade aan vee te voorkomen. Dierhouders hebben de verplichting hun vee te beschermen. ''Met beschermende maatregelen en goede toepassing ervan kan de wolf beter weggehouden worden van vee. Hier moet we gezamenlijk mee aan de slag, onder andere door te kijken naar goede voorbeelden vanuit het buitenland. Het nemen van goede wolfwerende maatregelen is een verstandige stap om te kijken hoe we de huidige problemen kunnen beperken en beter kunnen samenleven met de wolf'', aldus Van der Wal.

Roodkapje syndroomI

In Europa is de EPP Groep (Evangelische partij, waartoe ook het CDA behoort) - inspelend op het Roodkapje-syndroom - begonnen met een campagne tegen de grote zoogdieren, zoals de wolf, lynx en bruine beer. Ze hebben Eurocommissaris Ursula von der Leyen aan hun zijde die begin december een pony verloor na een bezoek van een wolf. Deze wolf had eerder al 12 koeien en schapen doodgebeten en is aangemerkt als probleemwolf. Er is een vergunning afgegeven om het dier te doden. 

Redactie Levende Have/Foto Maxpixel

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier