Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

'Lammeren van schapen en geiten eerder registreren'

Ingediend door jinke op 11 juni 2019 - 11:13

Lammeren van schapen en geiten zouden na de geboorte zo snel mogelijk geregistreerd moeten worden. Dit staat in het monitoringsrapport kleine herkauwers 2018. Ook in het rapport over 2017 is dit al geadviseerd.

De monitoringsrapporten worden opgesteld door de Gezondheidsdienst voor Dieren. Ze houden bij welke ziekten zich voordoen bij schapen en geiten. Om goed te kunnen ''monitoren'' zijn betrouwbare gegevens nodig, over levende lammeren, maar ook over lammeren die dood gaan. Die gegevens zijn onvoldoende op orde.


Manco’s in de registratie belemmeren de tracering bij uitbraken van dierziekten


Lammeren moeten nu binnen een half jaar na geboorte worden aangemeld bij de centrale databank. Of eerder, wanneer de dieren worden afgevoerd. In de tussentijd kunnen lammeren dood gaan, zonder dat dit ergens wordt vastgelegd. Zo kunnen zieke dieren buiten beeld blijven.

Door de registratiedatum te vervroegen worden schattingen van sterfte en aan- en afvoer van kleine herkauwers betrouwbaarder, aldus de monitoringsrapporten uit 2017 en 2018. ''Overheid en bedrijfsleven zullen hierover afspraken moeten maken; manco’s in de registratie van dieren belemmeren een tracering bij uitbraken van dierziekten en kunnen het imago van de sector negatief beïnvloeden''. 

In de monitoringsrapporten wordt voorgesteld de termijn gelijk te trekken met die voor kalveren. Kalveren moeten binnen drie werkdagen worden aangemeld. Voordat ze worden aangemeld, moeten ze oormerken in krijgen.

Matching gegevens I&R en Rendac
Opmerkelijk is verder dat er bij de schapen en geiten nogal een verschil zit tussen de I&R-registratie en de gegevens van de Rendac. Om dode schapen en geiten beter in beeld te krijgen is een koppeling nodig tussen registratiegegevens en gegevens van de Rendac. In 2017 kwam ruim 30% van de bedrijven met ≥100 schapen en 21% van de bedrijven met ≥200 geiten niet voor in de Rendac data. De meerderheid van de beroepsmatige bedrijven zonder sterftemeldingen bij Rendac blijkt in de I&R-database wel melding te hebben gedaan van gestorven dieren, aldus het monitoringsrapport.

In eerdere rapportages is aanbevolen om aan de hand van een aantal willekeurig gekozen bedrijven, in samenwerking met Rendac en NVWA, uit te zoeken hoe deze koppeling verbeterd kan worden. Het ministerie van LNV is al diverse malen verzocht om actie te ondernemen.

Import van schapen en geiten
Er zijn ook afwijkingen geconstateerd tussen I&R-gegevens en de gegevens van het computersysteem TRACES van de NVWA. Verschillen kwamen al in 2016 aan het licht. Op basis van de registraties in de centrale I&R-database zijn in dat jaar 55.252 schapen en 506 geiten geïmporteerd. Op basis van de TRACES-database waren de geïmporteerde aantallen 53.258 schapen en 1.779 geiten.

Redactie Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier