Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Kruidenrijk grasland vooral gebaat bij extensief beheer

Ingediend door jinke op 28 augustus 2019 - 16:32

Wil je ook graag meer kruiden in je grasland en op die manier je steentje bijdragen aan de biodiversiteit? Vooral op de extensief beheerde weilanden van kleinschalige en hobbymatige veehouders kunnen kruiden goed gedijen.

Het omvormen van boerenland in kruidenrijk grasland is echter niet eenvoudig. Alleen bij extensief beheer zijn er kansen - niet teveel maaien, niet teveel dieren laten grazen. Ook is bemesting vaak niet nodig, zeker niet met stikstof aangezien er al genoeg in de bodem zit.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Een select gezelschap van zestig veehouders heeft deelgenomen aan het project Koeien en Kruiden. De uitkomsten van dit project zijn ook leerzaam voor de kleinschalige houders van grasland. Zo kwam tijdens de bijeenkomsten met verschillende veldbezoeken naar voren dat kruidenrijke graslanden het best in het najaar opnieuw ingezaaid kunnen worden, nadat de grond opengemaakt is door te ploegen of te frezen. Bij het doorzaaien in bestaand grasland kunnen de kruiden de competitie met de al aanwezige grassen in de (veelal dichte) zode niet aan en is de kans groot dat de kruiden al in een vroeg stadium verdrongen worden.

Vanuit het project Koeien en kruiden worden de volgende tips gegeven:

  • Zorg dat het kruidenmengsel past bij het doel dat wordt nagestreefd.
  • Engels raaigras in herinzaai is zeer competitief ten opzichte van andere graslandsoorten (grassen, klavers en kruiden). Houd hiermee rekening bij de keuze van kruiden en/of pas management aan wat betreft bemesting en waterstand.
  • Doorzaai van kruiden is heel moeilijk, met name bij zodesluitende grassen. Zorg voor een hele open zode door management of machinekeuze, en pas management aan na doorzaai.
  • Voorkeur gaat naar herinzaai in het najaar. Indien toch in voorjaar wordt ingezaaid zorg dan dat vooraf 25 kg/hahaver of zomergerst met de kunstmeststrooier wordt gezaaid. Dit zorgt voor de onderdrukking van onkruid en wordt met de eerste keer maaien weggemaaid.
  • Zorg ervoor dat wordt ingezaaid op een perceel met geen geschiedenis van zware onkruiddruk. Onkruidbeheersing in kruidenrijk grasland blijft lastig omdat veel beheersmaatregelen tegen onkruid ook de kruiden treffen.
  • Vochttoestand is essentieel bij inzaai. Let daarop met machinekeuze en rollen na zaaien.
  • Maai na herinzaai een niet te zware snede (dus bij voorkeur niet meteen een uitgestelde maaidatum) en bemest minder voor een goede vestiging van de kruiden.

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van Dairy Campus

Redactie Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier