Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Konikpaard valt van z'n voetstuk

Ingediend door jinke op 04 februari 2014 - 15:32

De konik is niet de meest recente afstammeling van het Europese wilde paard, noch het meest daarop lijkend. De beeldvorming rond de konik was en is sterk onderhevig aan politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat stelt Cis van Vuure na onderzoek naar de feiten en beeldvorming van het Europese wilde paard en de Poolse konink.

Van Vuure promoveert op 7 februari aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ''Van kaikan tot konik''. De konik fungeert niet alleen als object van Poolse nationale trots, maar ook als icoon van het nieuwe natuurbeheer, aldus Van Vuure.

Er is een diep gekoesterd menselijk verlangen naar verdwenen ‘oerdieren’ en het Europese ‘oerlandschap’. Hieraan gerelateerd zijn niet alleen pogingen om uitgestorven diersoorten weer te doen ontstaan, door terugfokken of hercreatie via fossiel DNA, maar ook het streven naar de verwezenlijking van wildernisgebieden in Nederland en elders in Europa (‘rewilding’). Voorbeeld hiervan is het natuurreservaat Oostvaardersplassen, waar koniks leven.

Cis van Vuure onderzocht de geschiedenis van het uitgestorven Europese wilde paard, dat na de laatste ijstijd in West- en Centraal-Europa heeft geleefd, en het ontstaan en het huidige functioneren van het paardenras (Poolse) konik, het uiterlijk en de leefwijze van het Europese wilde paard. Er is meer bekend geworden over de grootte, de vachtkleur en de leefwijze in een bebost landschap van het Europese wilde paard.

Ook onderzocht hij het terugfokexperiment van de Poolse onderzoeker Tadeusz Vetulani en de rol die deze beide paardentypen in de loop van de eeuwen in de beeldvorming van mensen speelden. Daarnaast onderzocht hij de reden om voor de konik te kiezen en de rol van dit paard in het huidige natuurbeheer.  Het terugfokexperiment van Vetulani dient als ondeskundig en als niet-geslaagd te worden beschouwd, aldus Van Vuure.

Exmoor pony
Naar aanleiding van het onderzoek van Van Vuure pleit Hans Hovens voor een bredere inzet van de Exmoor pony: wel een wild paard. Sterker nog: het enige nog levende wilde paard in Europa. ''Lange tijd werd aangenomen dat alle wilde voorouders van het huispaard waren uitgestorven. De Exmoorpony werd beschouwd als het primitiefste ponyras van Groot-Brittannië, maar niet als een ondersoort van het wilde paard. Recent wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat de Exmoorpony een wild paard is'', aldus Hovens, mede-auteur van On the origins of the Exmoor pony: did the wild horse survive in Britain?
Hij stelt dat de hedendaagse gedomesticeerde paardenrassen door de mens zijn gecreëerd, door het kruisen van verschillende ondersoorten van het wilde paard, waaronder de Exmoorpony. ''In tegenstelling tot elders in Europa, is de Exmoorpony in het Engelse Exmoor niet met andere paardentypen gekruist. Helaas wordt de grote waarde van de Exmoor pony nog niet altijd onderkend en worden in veel terreinen andere paarden ingezet voor begrazing, zoals IJslanders of Koniks (hoofdrolspeler in de film ‘De Nieuwe Wildernis’).'' Hovens pleit voor  een bredere inzet van de Exmoor pony als de enige nog levende ondersoort van het wilde paard.

Redactie Levende Have/Bron: Vrije Universiteit en Hans  Hovens Faunaconsult

Eerder bericht:

Comments

Ingediend door vaneldijk op 04 februari 2014 - 16:03

Eindelijk wordt die onzin over het konikpaard ontmaskerd. Het zijn niet zo fraaie poolse boerenpaarden waarvan beweerd werd dat ze nog nauw verwant waren aan de tarpan. Dat blijkt dus niet waar te zijn. Dus snel al die boerenpaarden ruimen uit de oostvaardersplassen en elders en deze vervangen voor het prwezalskipaard en het exmoorpaard (niet door elkaar natuurlijk). Laten we dan ook meteen de heckrunderen ruimen. Ook die runderen hebben niets met de oerrunderen uit te staan. Daarvoor in de plaats moeten dan wisenten worden ingezet. Deze oorspronkelijke dieren zijn ook veel beter bestand tegen perioden van schaarste. Ook moet er van regeringswege een commissie worden ingesteld die al dat hobbyisme met de inzet van grasdieren de kop gaat indrukken ten faveure van de oorspronkelijke rassen ook wat geiten en schapen betreft.

Sterven en schaarste horen bij het leven. Al geef je de Oostvaarderplassendieren heel Nederland ter beschikking dan zal het aantal dieren sterk groeien en dan heb je toch weer schaarste. Kijk naar Afrika daar hebben dieren nog heel grote leefgebieden en toch sterven ze daar periodiek van de honger ook al wordt er een deel van de aldus verzwakte dieren opgegeten door andere dieren.
In heel Nederland sterven elke winter veel dieren van de honger maar dat vind niemand erg en terecht. Maar als er de hele dag camera's op gericht staan dan schijnt het ineens heel erg te zijn.

Ingediend door vaneldijk op 07 februari 2014 - 07:59

De Oostervaardersplassen zijn ook niet echt. De informatie is interessant. Het wordt tijd dat we een eeuwenoude oerhollander terugfokken en weer laten jagen in de Oostvaardersplassen.

Ingediend door vaneldijk op 08 februari 2014 - 01:09

Vrijdag 14 februari start om 10:30 een protestmars tegen het beleid dat SBB in de Oostvaardersplassen voert. voor meer informatie: youtube; "de nieuwe wildernix".

Ingediend door vaneldijk op 08 februari 2014 - 10:20

Tegen welk beleid van Staatsbosbeheer?

Het 'door de dynamiek van de natuur laten bepalen hoe een gebied veranderd'. Met andere woorden; het jaarlijks laten verhongeren van meer dan 1000 grote grazers.

Ingediend door vaneldijk op 15 februari 2014 - 10:49

Wil je ze dan in een stal zetten en vetmesten voor de slacht?

Ingediend door vaneldijk op 17 februari 2014 - 22:13

Het beheer van de dieren kan ook anders, zoals in bijna alle behoorlijke natuurgebieden in Nederland, waar niet elke winter een hongerwinter is. Zie www.freenature.nl voor verantwoord beheer. Beter naar de slacht dan elk jaar honderden uitgemergelde kadavers naar de destructie.

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier