Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Kleinschalige veehouder dupe fosfaatrechten

Ingediend door jinke op 13 maart 2017 - 17:52

Kleinschalige en hobbymatige houders met meer dan vijf koeien dreigen de dupe te worden van het fosfaatrechtenstelsel. Over de gevolgen van de maatregel die is ingesteld om de hoeveelheid melkvee te verminderen, is kennelijk niet goed nagedacht.

Alle bedrijven die in 2017 vrouwelijke runderen houden, vallen onder de nieuwe regeling, die op 1 maart van kracht is geworden. Naast melkveehouders krijgen ook niet-melkleverende bedrijven die vrouwelijke runderen houden te maken met de fosfaatreductiemaatregelen. Niet melkproducerende bedrijven krijgen een geldsom van €240,- euro per maand opgelegd voor elke GVE die gemiddeld per maand meer aanwezig is dan op 15 december 2016. Kleinschalige houders zijn verbijsterd over deze maatregel.

Het Lakenvelder stamboek heeft een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Van Dam. Zeldzame rassen worden in gevaar geracht. Het Lakenvelder rund heeft part noch deel aan het fosfaatoverschot, aldus het stamboek. Het fosfaat dat de Lakenvelders produceren, wordt gebruikt voor het laten groeien van het gras dat de dieren zelf weer eten. ''De fosfaatrechten regeling kan wel de ondergang van het Lakenvelder ras inleiden. Nu onze leden gekort worden in het aanhouden van jongvee, is er veel minder ruimte voor genetische diversiteit en kwaliteitsvooruitgang binnen het ras. Ook wordt het starten met het houden van Lakenvelders vrijwel onmogelijk: immers een aanloop investering van rond €2500 per jong dier, zal een veel te hoge drempel blijken om serieus en verantwoord met Lakenvelders te gaan fokken.''

Nieuwe Oogst TV ging op bezoek bij een fokker
 

Voor meer informatie over de regeling, zie website RVO.

LAATSTE NIEUWS 20 maart 2017:
Staatssecretaris Van Dam staat een alternatief peilmoment toe: het gemiddelde aantal grootvee-eenheden (GVE) waarboven de niet-melkproducerende bedrijven een geldsom van 480 euro per boventallige GVE opgelegd kunnen krijgen in de maand april, juni, augustus, oktober en december 2017, mag ten hoogste gelijk zijn aan het aantal GVE's op 15 december 2016 of het gemiddeld aantal GVE’s in de desbetreffende maand in 2016 (maandreferentie).

LAATSTE NIEUWS 29 maart 2017
Staatssecretaris Van Dam gaat onderzoeken hoe groot het probleem is en welke oplossingen er zijn, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Dit na overleg met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, die heeft gewezen schadelijke effecten voor het instandhouden van zeldzame koeienrasen. ''Zeldzame koeien dreigen uit te sterven door fosfaatregeling'', alds de SZH.

Redactie Levende Have