Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Kleinschalige en hobbymatige houders koeien uit fosfaatregeling

Ingediend door jinke op 12 april 2017 - 10:40

De kleinschalige en hobbymatige houders van koeien zijn uit de fosfaatregeling gehaald. Zolang hun koeien geen melk produceren, zijn ze vrij in de aan- en afvoer van hun dieren. Als ze meer koeien willen gaan houden, dan kan dat. Mits ze maar geen koeien overnemen van melkproducerende bedrijven.

Staatssecretaris Van Dam heeft de zogeheten fosfaatregeling, bedoeld om het mestoverschot van de melkveehouderij aan te pakken, aangepast. Aanvankelijk vielen alle houders van koeien onder deze regeling en zouden ze allemaal boetes meten betalen als ze meer koeien gingen houden. De algemeen geldende maatregel was bedoeld om te voorkomen dat melkveehouders hun koeien zouden afvoeren naar bedrijven die geen melk produceren, zoals de houders van vleesvee of kleinschalige houders. Dit gaf echter tal van probleem bij veehouders die part noch deel hebben aan het mestprobleem. Om deze houders nu tegemoet te komen is de regeling gewijzigd.

Redactie Levende Have