Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

KleindierNed geeft invulling aan regels voor doden van dieren

Ingediend door jinke op 04 april 2021 - 12:02

Het pas opgerichte KleindierNed *), waarin diverse organisaties van kleindierliefhebbers samenwerken, heeft een document opgesteld over het verantwoord doden van dieren. Het moet eraan bijdragen dat houders hun dieren zorgvuldig en met respect doden en daarbij volgens de wettelijke regels handelen.

Het document is speciaal bedoeld voor houders van vogels, waaronder pluimvee, sierduiven, postduiven, van konijnen en knaagdieren. Het is opgesteld in samenspraak met het ministerie van LNV en de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht.
Het document richt zich op het doden van dieren waar iets mee aan de hand is (lichamelijke afwijking, gedragsafwijking, ziekte) en het doden van dieren voor eigen gebruik (consumptie). Het doel van het doden is dus van belang om te bepalen of er van verantwoord doden sprake kan zijn.

KleindierNed geeft met dit document een nadere invulling aan bestaande wet- en regelgeving. Dodingsmethoden en hulpmiddelen worden uitvoerig beschreven. Bij het verantwoord doden hoort een verantwoorde afvoer van de dode dieren, voor zover deze niet worden opgegeten. Kleine dode dieren (tot 1 kilo) mogen mee met het restafval, mits ze goed worden ingepakt, zo staat in het document beschreven.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier voor je aankoop en steun Levende Have

Het fokken en kweken van dieren gaat onvermijdelijk gepaard met selectie van dieren voor de verdere fok met daarbij aandacht voor vitale kenmerken, aldus de bij KleindierNed aangesloten organisaties. Er kan ook sprake zijn van een overschot aan (mannelijke) dieren die de houder niet zelf wil of kan aanhouden. ''Sommige van deze dieren worden geslacht voor particulier huishoudelijk gebruik. Bij andere diersoorten zoekt men oplossingen in de kleinschalige verkoop aan andere liefhebbers.''

Met het document beoogt KleindierNed dat er binnen de individuele organisaties een beleid wordt gevoerd voor het verantwoord doden van dieren en daarmee een handvat wordt geboden aan de individuele houder. Het streven is te komen tot een uniform en transparant beleid als het gaat om het doden van dieren.

Redactie Levende Have/Bron: NBS

*) Bij KleindierNed zijn aangesloten: Aviornis, Kleindierliefhebbers Nederland, Nederlandse Belangenvereniging va Hobbydierhouders, Nederlandse Bond van Sierduiven, Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, Nederlandse Postduiven Organisatie, Stichting Zeldzame Huisdierrassen, Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland.

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier