Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Kinderboerderijen moeten ook dit jaar vaccineren tegen Q-koorts

Ingediend door jinke op 08 mei 2014 - 17:17

Publieksbedrijven zoals kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings en professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven hebben nog tot 1 augustus 2014 de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen Q-koorts. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert na 1 augustus of het inenten ook daadwerkelijk is gebeurd.

Geiten- en schapenhouders moeten de vaccinatie altijd zelf betalen.  Alle professionele melkschapen- en melkgeitenhouders en alle publieksbedrijven die bij de NVWA bekend zijn ontvangen binnenkort een brief met meer informatie. Vaccinatie is verplicht voor alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven met meer dan 50 dieren en voor alle bedrijven met een publieksfunctie. De vaccinatie moet voor 1 augustus worden geregistreerd in het I&R systeem. Alle overige geiten- en schapenhouders kunnen hun dieren vrijwillig laten vaccineren.

Als bij controle na 1 augustus blijkt dat een melkbedrijf niet aan de vaccinatieplicht heeft voldaan, zal proces-verbaal opgemaakt worden. Daarnaast zal de vaccinatie alsnog uitgevoerd worden in opdracht van de NVWA. Alle gemaakte kosten zijn dan volledig voor rekening van de houder. Deze kosten zullen veel hoger zijn dan reguliere vaccinatie door de eigen dierenarts.
Als bij controle op een publieksbedrijf blijkt dat de dieren niet zijn gevaccineerd zal ook proces-verbaal worden opgemaakt, en moet het bedrijf de publieksfunctie opheffen. Dit betekent dat het bedrijf pas weer bezoekers bij de schapen en de geiten mag toelaten als alle dieren volledig zijn gevaccineerd.

Redactie Levende Have/NVWA

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour