Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Kamer voor verplichte beschutting weidedieren

Ingediend door jinke op 27 september 2023 - 12:05

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren om ''om, in navolging van Vlaanderen, tot een landelijke verplichting van beschuttingsmogelijkheden voor weidedieren te komen.'' De motie is op 26 september 2023 aangenomen. 

De motie verwijst naar de verplichting om dieren in weilanden te beschermen tegen extreme weersomstandigheden, zoals brandende zon, zware regenval of hagel. Die verplichting is in Nederlandse wetgeving vastgelegd, maar is niet meer dan een zogeheten ''open'' norm. In Vlaanderen is onlangs in een codex dierenwelzijn opgenomen dat houders van dieren die buiten verblijven binnen vijf jaar voor beschutting moeten zorgen.

De motie van de PvdD(Kamerstuk 28286, nr. 1310)  stelt geen termijn. Voor stemden 85 leden van de Tweede Kamer: de fracties van D66, PVV, Denk, PvdA, GL, SP, PvdD, CU, Volt, BIJ1, Fractie Den Haan en Omtzigt. Tegen stemden BBB, CDA, VVD, FvD, Ja21, Ephraim, Groep Van Haga, SGP. 

Update 26 oktober 2023
Minister Adema laat de Tweede Kamer weten geen extra stappen te gaan zetten. Er gebeurt al genoeg, vindt hij. 
''Bescherming van dieren tegen hitte in de weide is één van de punten uit het plan van aanpak hittestress landbouwhuisdieren (Kamerstuk 28286, nr. 1296). In dat kader faciliteert het ministerie van LNV de afstemming tussen betrokken partijen om te komen tot een handreiking over beschutting in de weide voor gemeentes en provincies. Deze handreiking helpt gemeentes en provincies in het maken van de belangenafweging tussen natuur, cultuurlandschap en dierenwelzijn. In dat kader worden bomen en planten als beschuttingsmogelijkheid ook meegenomen. Ik zie, zoals aangegeven tijdens het tweeminutendebat, de hiervoor genoemde motie van het lid Vestering als ondersteuning voor het huidige beleid waarin in het Besluit houders van dieren (artikel 1.6) al is geregeld dat een dier, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming wordt geboden tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo nodig roofdieren. Ik beschouw deze motie daarom als afgedaan.''

Redactie Levende Have

Eerder bericht:

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier