Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Kamer voor verbod op doden zoogdieren 'buiten de veehouderij'

Ingediend door jinke op 22 mei 2023 - 09:52

Zoogdieren die op de positieflijst staan en die worden gehouden ''buiten de veehouderij'', mogen niet door hun eigenaren of houders worden gedood. Een wetswijziging daartoe op initiatief van PvdD-kamerlid Frank Wassenberg is door een ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen.

Wassenberg heeft het via een omweg en met wat aanpassingen voor elkaar gekregen dat het dodingsverbod in de Wet Dieren, dat tot nu toe geldt voor honden, katten en ganzen, wordt uitgebreid naar alle zoogdieren die gehouden mogen worden. Aanvankelijk wilde hij dat het dodingsverbod zou gaan gelden voor alle niet-productiedieren, dus ook bijvoorbeeld voor kippen. Dat bleek op dit moment niet haalbaar. In de toelichting op zijn wetswijziging is wel opgenomen dat ook andere diersoorten of -categorieën bij algemene maatregel van bestuur kunnen worden aangewezen, zodat daarvoor een verbod op het doden gaat gelden. Alleen Forum voor Democratie en SGP stemden tegen de wetswijziging. Wanneer het verbod ingaat is nog niet bekend. De wetswijziging is een opdracht aan de de minister van Landbouw om het verbod te regelen.

De wetswijziging betekent een grote verandering voor fokkers van bijvoorbeeld konijnen, die gewend zijn zelf dieren te doden omdat ze de verkeerde kleur of het verkeerde geslacht hebben. Daartegen kon tot dusver alleen worden opgetreden als er bij het doden sprake was van dierenmishandeling. Handhavers moesten bewijzen dat een dier bij het doden had geleden. Dat is in de praktijk een bijna onmogelijke opgave, aldus Wassenberg.

Wat precies onder dieren ''buiten de veehouderij'' moet worden verstaan, is nog niet duidelijk. Wassenberg spreekt over huisdieren, maar door te verwijzen naar de positieflijst voor zoogdieren, vallen daar ook de hobbydieren onder, zoals de hobbymatig gehouden varkens, schapen en geiten. Door de uitbreiding van artikel 2.10 van de Wet Dieren over het doden van dieren naar alle zoogdiersoorten op de positieflijst, zal het dodingsverbod gaan gelden voor houders van dieren buiten het systeem van de bedrijfsmatige productie van dierlijke producten. 

Redactie Levende Have/Foto Pixabay

Eerder bericht: 

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier