Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Kamelen van melkerij in Berlicum zijn vrij van MERS-virus

Ingediend door jinke op 11 juni 2014 - 13:53

De kamelenmelkerij in Berlicum voldoet aan de dierenwelzijnseisen en vormt geen gevaar voor verspreiding van het MERS-virus. Dat antwoordt staatssecretaris Dijksma op vragen van de Partij voor de Dieren.

Vastgesteld is dat bij de kamelen niet structureel oxitine wordt ingespoten om de melkgift op gang te brengen, aldus Dijksma. ''Voor het stimuleren van de melkgift worden de jongen eerst bij de moeder gelaten. Het drinken van het jong bij de moeder is voldoende om de melkgift op gang te laten komen waarna het moederdier aan de melkmachine wordt gekoppeld. Het jong en de moeder worden tijdens het melken niet gescheiden. Na het melken drinkt het jong de resterende, nog in het uier aanwezige melk, op. Het structureel inspuiten van oxytocine is hierbij niet nodig en wordt ook niet toegepast.''

De vragen van de Partij voor de Dieren over het MERS-virus verwijzen naar ervaringen in andere landen waaruit blijkt dat het virus wordt overgedragen via melk van kamelen en dromedarissen. Het gevreesde MERS-virus is echter niet geconstateerd in Nederland, aldus Dijksma, en er zijn ook geen aanwijzingen dat dit virus in Nederland zou voorkomen. Angst voor insleep is wat de kamelenmelkerij betreft niet aan de orde. Het bedrijf is vanaf 2010 geheel zelfvoorzienend en dus niet afhankelijk van import van dieren uit landen waar de kans op besmetting aanwezig is. Op 15 mei jl. heeft de NVWA een extra inspectiebezoek ingelast en geconstateerd dat in oktober 2013 het bedrijf bloed heeft laten afnemen voor een drachtigheidsonderzoek en daarnaast dit bloed door het RIVM heeft laten onderzoeken op het MERS-virus. Alle uitslagen waren negatief.

De kamelenmelkerij draait op een ontheffing, want officieel is het niet toegestaan deze dieren te houden voor productie. De ontheffing is tot 2018 geldig.

Redactie Levende Have

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour