Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Kaart van met vogelgriep besmette wilde vogels

Ingediend door jinke op 08 november 2020 - 09:51
grauwe gans vogelgriep

Wageningen Universiteit houdt een kaart bij met daarop plaatsen waar wilde vogels zijn gevonden die besmet zijn met vogelgriep (rode stippen). Op de kaart staan ook de besmette bedrijven aangegeven (paarse stippen), alsmede de locaties van besmet hobbypluimvee (blauwe stippen).

Wat betreft de wilde vogels: daar is sprake van een onderrapportage. Er worden veel meer dode wilde vogels waargenomen dan gerapporteerd. Lang niet alle dode wilde vogels worden ingezonden voor nader onderzoek. Dat is slechts een fractie van het werkelijke aantal dode vogels.

Het advies is om dode wilde vogels niet aan te raken. Vind je op eenzelfde plek meer da drie dode wilde eenden ganzen of zwanen? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188. 
Zijn je kippen of andere hobbyvogels ziek en lijken de symptomen op die van vogelgriep? Neem dan contact op met je dierenarts.

 

Redactie Levende Have/Foto dode grauwe gans op het strand van Ameland, 7 nov 2020

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier