Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Kaart maakt risico op leverbot inzichtelijk

Ingediend door jinke op 03 december 2019 - 09:48

De werkgroep leverbotprognose heeft een kaart gemaakt met daarop de gebieden waar een verhoogd risico bestaat op een besmetting met leverbot. De werkgroep verwacht voor de komende periode over het geheel genomen weinig besmettingen.

Er zijn niet veel leverbotslakken gevonden en de besmettingsgraad in de gevonden slakken is laag, aldus de werkgroep. In gebieden waar door een verhoogd waterpeil de greppels en laaggelegen gedeelten vochtig zijn gebleven, kan er op kleine schaal wel een besmetting optreden. In deze gebieden kan door de gunstige temperaturen en vochtige omstandigheden een leverbotbesmetting op het gras zijn afgezet. In Noord-Holland zijn in augustus, september en oktober op enkele plekken geïnfecteerde leverbotslakken waargenomen.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

De werkgroep adviseert om de schapen en geiten alleen te behandelen als er via mestonderzoek een besmetting is vastgesteld. Dat mestonderzoek is zeker aan te raden in gebieden met een matig tot groot risico. Onderstaande kaart is afkomstig van de website gddiergezondheid.nl. Op deze website gaat achter de kaart een beslisboom schuil aan de hand waarvan de noodzaak van mestonderzoek nader kan worden bepaald. Dat is in gebieden met een gering risico mede afhankelijk van de vraag of het waterpeil is verhoogd of niet.

kaart leverbot

Redactie Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier