Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Identificatie en registratie voor kameel- en hertachtigen

Ingediend door jinke op 30 april 2021 - 10:45

Houders van kameelachtigen - alpaca's, lama's, dromedarissen en kamelen - en hertachtigen moeten hun dieren zeer waarschijnlijk gaan registreren en voorzien van een identificatiemiddel. Deze nieuwe verplichting vloeit voor uit de Europese diergezondheidsverordening die op 21 april 2021 van kracht is geworden. Er is nog een kleine kans op een vrijstelling van deze verplichting, meldt het ministerie van LNV.

Als de verplichting definitief is, kan een houder zijn individuele dieren registreren in een eigen administratie. Er komt dus geen database van de overheid, zoals voor schapen, geiten en runderen. Kameel- en hertachtigen moeten wel - negen maanden na geboorte -  individueel geïdentificeerd worden. Toegestane identificatiemiddelen zijn:

  • een conventioneel oormerk in beide oren, met daarop een zichtbare, leesbare en onuitwisbare vermelding van de identificatiecode van het dier, of;
  • een injecteerbare transponder (een chip), met daarop een leesbare en onuitwisbare vermelding van de identificatiecode van het dier;
  • alleen in het geval van hertachtigen is als alternatief ook een tatoeage toegestaan, die op een dier is aangebracht en een onuitwisbare vermelding van de identificatiecode van het dier bevat;
  • alleen in het geval van rendieren mag de lidstaat een vrijstelling regelen en een door de bevoegde autoriteit van de lidstaat toegestane alternatieve methode toe staan.

IETS KOPEN BIJ BOL.COM? KLIK HIER EN STEUN MET JE AANKOOP LEVENDE HAVE

Volgens de Europese regels geldt er ook een registratieplicht. Aan deze plicht kan voorlopig worden voldaan door een eigen administratie bij te houden. Een houderij van kameel- of hertachtigen, zogeheten landdieren, wordt gezien als een ''inrichting''. Houders moeten het volgende vastleggen:

a) de soorten, de categorieën, de aantallen en de identificatienummers;
b) de verplaatsingen van gehouden landdieren van en naar hun inrichting, naargelang het geval onder vermelding van:

* de plaats van herkomst en de plaats van bestemming;
* de data waarop deze verplaatsingen plaatsvinden;

c) de documenten die gehouden landdieren die in hun inrichting aankomen of die verlaten, dienen te vergezellen;
d) het sterftecijfer van in hun inrichting gehouden landdieren;
e) biobeveiligingsmaatregelen, bewaking, behandelingen, testresultaten en ander relevante gegevens indien van toepassing voor:

de soorten en categorieën in de inrichting gehouden landdieren;
* het soort productie;
* het soort en de grootte van de inrichting
;

f) de resultaten van noodzakelijke diergezondheidsinspecties (artikel 25, lid 1 van de Animal Health Law).

De documentatie wordt minimaal drie jaar bewaard en bijgehouden op papier of in elektronische vorm.
Inrichtingen met een gering risico op verspreiding van in de lijst opgenomen ziekten of nieuwe ziekten, kunnen door de betrokken lidstaat worden vrijgesteld van de verplichting om documentatie bij te houden van alle of een deel van de informatie. Hierover komt de EU nog met een zogeheten uitvoeringsverordening, die lidstaten mogelijk enige vrijheid geven tot het toekennen van een vrijstelling van de documentatieplicht.

Nederland ijvert nog in Brussel ook nog voor een vrijstelling van een centrale registratie van verblijfplaatsen van de zogeheten landdieren waartoe kameel- en hertachtigen behoren. Wanneer dit er niet door komt, kan het zijn dat houders van kameel- en hertachtigen ook een UBN aan moeten vragen. Meer info volgt hierover op deze website.

Ook voor paarden en ezels geldt ten gevolge van de Europese diergezondheidsverordening een I&R-plicht. Daarover hebben we al eerder op de website van Levende Have gepubliceerd. Zie identificatievoorschriften voor paarden en ezels

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier