Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Houders hobbykippen vrijgesteld van registratieplicht

Ingediend door jinke op 08 november 2019 - 09:23

Houders van hobbykippen hoeven niet bang te zijn dat ze hun dieren moeten gaan registreren. De Europese Commissie is bereid een uitzondering te maken voor de groep die ''geen significant risico'' vormt voor de diergezondheid.

Eerder was er onder houders van hobbykippen onrust ontstaan over de dreigende registratieplicht. Die zou in 2021 van kracht worden, als onderdeel van de nieuwe Europese Diergezondheids Verordening. Minister Schouten liet de Tweede Kamer begin september weten dat ze zich in Brussel sterk zou maken voor een vrijstelling. De registratieplicht zou niet alleen gelden voor pluimvee, maar ook voor hommels, bijen en kameelachtigen, zoals alpaca's en lama's.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

In antwoord op vragen van CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik doet de Eurocommissaris Andriukaitis de toezegging dat hij naar mogelijkheden wil zoeken voor een uitzondering voor hobbydieren. Registratie en alle lasten die daarbij horen, moeten in verhouding staan tot de risico's die bepaalde dieren vormen, vindt hij. Aan het niet-registreren zullen wel voorwaarden worden verbonden, zo blijkt uit zijn antwoord. Kern van zijn voorstel is dat de lidstaten zelf de vrijstelling met bijbehorende voorwaarden kunnen regelen. 

In Nederland is de grens tussen hobbymatig en commercieel vastgesteld op 250 kippen en ander gevogelte. 

Redactie Levende Have

Eerder bericht:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier