Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Houder of eigenaar van dieren, wie is verantwoordelijk?

Ingediend door jinke op 08 oktober 2018 - 09:52

In het registratiesysteem voor paarden moet de houder worden vermeld, niet de eigenaar. Tijdens het algemeen overleg paarden op 3 oktober in de Tweede Kamer liet landbouwminister Carola Schouten weten dat ze dat niet wil veranderen.

Voor Schouten telt vooral dat paarden getraceerd kunnen worden ingeval van een dierziekte en dat kan in het huidige systeem. Het is voor de overheid belangrijk om te weten waar een paard verblijft.

Landbouworganisatie LTO wil dat de eigenaar wordt opgenomen in het systeem: ''We vinden dat niet de houder verantwoordelijk is voor het paard of de training en africhting hiervan. De paardensector zit anders in elkaar dan veel andere sectoren. Paarden zijn vaak in eigendom van particulieren, terwijl ze elders worden gehuisvest. Dat pleit ervoor om ook de eigenaar te registreren'', aldus LTO-woordvoerder Ralph van Vernooij op de website nieuweoogst.nl.

Over de vraag wie nu eigenlijk aansprakelijk cq. verantwoordelijk is voor een dier, zijn al vele rechtszaken gevoerd. De wetgever koppelt schade en het risico op schade duidelijk aan het bezitten of het houden van dieren. Degene die een dier in bezit heeft, is aansprakelijk. Zie: 6:179 van het Burgerlijk Wetboek.
Uit de jurisprudentie blijkt dat aansprakelijkheid voor dieren altijd van geval tot geval wordt bekeken. Er zijn inmiddels genoeg gevallen waarin de rechter de eigenaar en niet de oppasser of de gebruiker van een dier aansprakelijk heeft gesteld.

De vraag wie in geval van een aangifteplichtige dierziekte (bijvoorbeeld Afrikaanse paardenpest) verantwoordelijk is om de autoriteiten in te lichten, is voor zover bekend nog niet door een rechter behandeld.

Lees meer in de wiki Schade door dieren en aansprakelijkheid

Redactie Levende Have

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier