Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Groot draagvlak voor manifest dierwaardige veehouderij

Ingediend door jinke op 21 mei 2023 - 10:47

Het manifest Dierwaardige veehouderij, een initiatief van de Dierencoalitie, krijgt steun van een groot aantal wetenschappers, experts op het gebied van dierenwelzijn en maatschappelijke organisaties. Het is tot dusver ruim 33.000 keer (stand augustus 2023) ondertekend. Wil je ook ondertekenen? Klik hier

Aanleiding voor het manifest zijn de lopende besprekingen over een dierwaardige veehouderij. Deze besprekingen tussen overheid, vertegenwoordigers van het agrarisch bedrijfsleven en Dierenbescherming, moeten leiden tot een convenant. Via het manifest wordt het kabinet opgeroepen niet langer te wachten en de meest recente wetenschappelijke inzichten van dierwaardigheid nader uit te werken en wettelijk te verankeren.

Dit houdt in dat alle dieren natuurlijk gedrag moeten kunnen vertonen:

  • Dieren moeten hun volledige repertoire aan essentiële natuurlijke gedragingen kunnen uitoefenen in een leefomgeving die daartoe alle ruimte en gelegenheid biedt.
  • Voor de leefruimte van het dier betekent dit: geen kooien, diverse functionele gebieden (zoals toiletruimte, eetruimte, rustruimte), voldoende strooisel en/ of verrijking om aan gedragsbehoeftes te voldoen, voldoende ruimte voor spel, rustgedrag, maternaal gedrag en andere natuurlijke gedragingen.
  • Dieren moeten zich kunnen bewegen in een bij de soort passende sociale groep. Daarnaast moeten zij zich volgens behoefte en eigen aard ook kunnen terugtrekken, bijvoorbeeld om agressieve hokgenoten of ongewenst seksueel gedrag te vermijden.

Het manifest spreekt weliswaar over een dierwaardige veehouderij, maar wanneer de leidende principes (ontleend aan een zienswijze van de RDA) worden gevolgd, heeft dat niet alleen gevolgen voor de commerciële houderij, maar ook voor de hobbymatige houderij van boerderijdieren.

Eerdere berichten:

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier