Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Gemeente Putten stelt regels op voor schuilstallen

Ingediend door jinke op 20 april 2020 - 12:40
schuilstal met paard

De gemeente Putten heeft sinds kort regels voor het bouwen van een schuilstal. In het westelijk buitengebied is op agrarische gronden een schuilstal buiten het bouwvlak onder voorwaarden toegestaan.

De gemeente Putten volgt hiermee andere gemeenten die ook schuilstallen als afwijking op de regels voor omgevingsvergunningen toelaten. Putten stelt daarbij de volgende voorwaarden:

  • De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 30m2
  • Het perceel waar de schuilstal wordt geplaatst moet minimaal 2 ha aaneengesloten zijn, vrijliggend, niet bereikbaar via eigen grond
  • Aangetoond moet worden dat er binnen een bouwvlak geen schuilstal mogelijk is
  • De schuilstal moet maximaal aan twee zijden een wand hebben
  • De schuilstal moet landschappelijk worden ingepast
  • Plaatsing van de schuilstal is toegestaan aan de rand of in de hoek van een perceel, bij voorkeur aansluitend bij bebouwing of begroeiing
  • Bouwhoogte max 3 meter
  • Vanaf de schuilstal is een 2 m verhard oppervlak toegestaan, aanleg van weg naar schuilstal is niet toegestaan
  • De schuilstal is antoonbaar noodzakelijk en doelmatig vanwege dierenwelzijn

Redactie Levende Have/Illustratie bouwtekening schuilstal Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier