Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Geitenstop alleen voor particulieren die bedrijfsmatig bezig zijn

Ingediend door jinke op 04 juni 2019 - 16:43

De Noordhollandse geitenstop geldt alleen voor particulieren en kinderboerderijen die bedrijfsmatig bezig zijn. Dat valt af te leiden uit het antwoord dat Levende Have kreeg op een vraag aan de provincie.

Gisteren werd bekend dat de provincie de geitenstop ook van toepassing verklaart op allen die meer dan tien geiten houden. Dit blijkt iets genuanceerder te liggen. Wie meer dan tien geiten houdt en kan worden aangemerkt als bedrijfsmatig, moet een melding doen in het kader van de Activiteitenbesluit. Degenen die meldingsplichtig zijn, vallen ook onder de geitenstop. ''Als er geen sprake is van een ‘inrichting’ dan geldt de geitenstop voor deze mensen niet'', aldus Martine van den Heuvel, communicatieadviseur en woordvoerder van de provincie Noord-Holland.

In de toelichting op de geitenstop, wordt dit als volgt omschreven: ''De artikelen 1.18 en 3.111 van het Activiteitenbesluit milieubeheer geven een aanwijzing aan wanneer er al dan niet sprake is van het bedrijfsmatig houden van dieren; voor bedrijfsmatig of een bedrijfsmatige omvang wordt een ondergrens van 10 dieren genoemd. In de jurisprudentie wordt daarnaast ook als relevante criteria genoemd, naast de omvang van het aantal dieren, het commerciële doel waarvoor de dieren worden gehouden (winstoogmerk) en de wijze waarop zij zijn gehuisvest.''

Levende Have deed ook navraag bij Infomil, onderdeel van de rijksoverheid en verantwoordelijk voor de voorlichting over milieuwetgeving.
De grens tussen hobbymatig of bedrijfsmatig houden van dieren is niet eenduidig te leggen omdat die situatie afhankelijk is, zo blijkt uit het antwoord. Het gaat om de onderbouwing van de specifieke casus, zie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/systematiek/vragen-antwoord…. Ons algemene advies is om als houder met de gemeente in overleg te gaan over de specifieke grenzen, soms is er specifiek beleid bijvoorbeeld voor paarden.

Redactie Levende Have

Eerder bericht:

Geitenstop
Provincie Noord-Holland: ook geitenstop voor particulieren

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier