Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Geitenhouders ziek door hun eigen geiten

Ingediend door jinke op 07 oktober 2017 - 14:59

De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft vijf bedrijven met melkgeiten en twee bedrijven met melkschapen nader onderzocht op salmonellose. Op drie van de vijf geitenbedrijven waren ook meerdere gezinsleden ziek geworden.

In ''Schaap en geit'' doet de GD verslag van een kleinschalig onderzoek naar deze meldingsplichtige zoonose. Salmonellose wordt niet vaak vastgesteld bij schapen en geiten. Bij de vijf onderzochte geitenbedrijven ging het om de bacterie Salmonella Typhimirium en op de schapenbedrijven om de bacterie Salmonella Dublin. De vijf geitenhouders signaleerden problemen bij jonge lammeren. Die gingen plotseling dood. Er was een hoog ziekte- en sterftepercentage en antibiotica sloeg slecht aan.
De GD wil vervolgonderzoek naar deze ook voor mensen ziekmakende bacterie. 

Paratbc
In hetzelfde nummer van Schaap en geit een verontrustend artikel over paratbc bij geiten. Bijna tachtig procent van de bedrijven met melkgeiten heeft met de bacterie Mycobacterium Avium Paratuberculosis (MAP) te maken. Jonge lammeren scheiden al de bacterie uit. Er is een vaccin, maar dat is nog niet erg effectief.
Er wordt al jarenlang onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de ziekte van Crohn bij mensen en MAP. De aanwezigheid van de bacterie bij mensen met de ziekte van Crohn wil nog niet zeggen dat deze bacterie ook de oorzaak is van ziekte bij de mens.

Schijndracht
In een artikel over schijndracht staat dat dit verschijnsel zich bij circa 17 procent van de geiten jaarlijks voordoet. De geit lijkt drachtig doordat de baarmoeder gevuld is met vocht. Hoe schijndracht ontstaat is nog niet bekend.
 
Waarschuwing
Het nieuws over de ziekten in de commerciele geitenhouderij is tevens een waarschuwing voor hobbymatige houders: wees voorzichtig met het overnemen van geiten van een melkgeitenbedrijf. 

Redactie Levende Have

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour