Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Gegevens over paard voor consumptie in databank

Ingediend door jinke op 20 januari 2015 - 15:20

In de centrale database voor paarden moet niet alleen het chipnummer staan, maar ook gegevens over de uiteindelijke bestemming van het paard. Daartoe zal de database verder worden uitgebreid. Er komt ruimte voor gegevens waaruit blijkt of een paard voor humane consumptie geschikt is.

De behandelingen met diergeneesmiddelen zal niet alleen in het paspoort worden geregistreerd. Ook in de centrale databank moet komen te staan dat het paard in die gevallen niet meer mag worden aangeboden voor humane consumptie. Eveneens worden er eisen gesteld aan de uitgifte van paardenpaspoorten en de registratie van de paarden bij verplaatsingen tussen de verschillende lidstaten en naar derde landen. Dat heeft staatsecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Op Europees niveau is een nieuwe verordening tot stand gekomen die op 1 januari 2016 in werking treedt. Belangrijke verbeteringen zijn het fraudebestendig maken van het paspoort en de verplichting voor de lidstaten om een centrale databank voor paarden in te richten. Na de paardenvleesaffaire controleert de NVWA veel strikter op een eventuele fraude met paardenpaspoorten.

Redactie Levende Have

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier