Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Geen bestrijdingsplichtige ziekte, toch ruimen bij vogelgriep H3N1

Ingediend door jinke op 28 augustus 2019 - 13:31

Landbouwminister Carola Schouten heeft onder grote druk vanuit de pluimveesector besloten dat bedrijven die besmet zijn met laagpathogene vogelgriep H3N1 toch geruimd gaan worden. H3N1 is officieel geen bestrijdingsplichtige dierziekte.

Geruimde bedrijven krijgen een vergoeding vanuit het Diergezondheidsfonds. Wordt er een besmetting aangetroffen op een bedrijf, dan stelt de overheid een vervoersverbod in, in een straal van 1 km rond het bedrijf. Andere pluimveebedrijven zullen worden onderzocht op H3N1. Ook wordt aan de jaarlijkse monitoring van pluimveebedrijven op H5 en H7 de variant H3N1 toegevoegd. Dat is opmerkelijk want tot dusver worden alleen de laagpathogene vogelgrieptypen H5 en H7 gezien als virussen die kunnen muteren naar een voor mensen gevaarlijke variant. Daarom worden bedrijven die besmet zijn met laagpathogeen H5 of H7 geruimd. Jaarlijks gaat het om enkele bedrijven. Het laagpathogene H3N1 veroorzaakt vooralsnog alleen economische schade.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Laagpathogeen
H3N1 is dit jaar op zeer veel pluimveehouderijen in West- en Oost-Vlaanderen aangetroffen. Het is een laagpathogeen virus, maar het kan wel in pluimveestallen bij grote aantallen dieren ziekteverschijnselen veroorzaken. Er is echter geen Europese regelgeving die voorschrijft dat de ziekte bestreden moet worden. Volgens het ministerie is hier sprake van een uitzonderlijke situatie, waarbij een niet bestrijdingsplichtige ziekte wél de kenmerken vertoont van een bestrijdingsplichtige ziekte. Dit besluit zal dan ook geen voorbeeld zijn voor andere, zeer schadelijke, pluimveeziekten. Iedere ziekte en situatie is specifiek en wordt dus afzonderlijk beoordeeld, aldus AVINED, de brancheorganisatie van de pluimveesector.

Sectordraaiboek Aviaiare Influenza H3N1
Het besluit heeft vooralsnog geen gevolgen voor de hobbymatige pluimveehouderij. De hobbymatige pluimveehouderij is ook niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het besluit. Het besluit leidt niet tot een aanpassing van de regelgeving over het bestrijden van vogelgriep en de bestaande beleidsdraaiboeken van het ministerie. De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft weliswaar een sectordraaiboek Aviaire Influenza H3N1 opgesteld, met maatregelen om insleep te voorkomen, maar dat heeft geen enkele juridische status. In het draaiboek wordt wel vastgesteld dat een ophokplicht gewenst is bij een uitbraak in Nederland.

De uitbraak in België lijkt volgens Avined onder controle. Op dit moment worden vleeskuiken- en kalkoenenbedrijven onderzocht op de aanwezigheid van virus. ''Gezien de verspreiding van het virus via de wind zijn ook vleeskippenbedrijven eraan blootgesteld. Slechts op enkele bedrijven zorgt dit voor problemen, maar het risico op virusverspreiding is algemener omdat een besmetting bij vleeskippen onopgemerkt kan blijven'', aldus Avined. De organisatie legt sterk de nadruk op de noodzaak van een goede hygiëne.
 
Redactie Levende Have/Bron: Avined en GD

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier