Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

GD: ''Graszaadhooi meestal ongeschikt als diervoer''

Ingediend door jinke op 15 februari 2013 - 11:40

Graszaadhooi is meestal niet geschikt als diervoeder, waarschuwt de Gezondheidsdienst voor Dieren. Het bevat mycotoxine en dat is schadelijk voor paarden, schapen en koeien.

Voor de productie van graszaad wordt vaak gebruik gemaakt van gras dat met zogenaamde endofyten is besmet. Deze endofyten beschermen het gras tegen vraat en maken het gras sterker sterker. Maar ze produceren ook lolitrem: een mycotoxine. Lolitrem veroorzaakt bij paarden, koeien en schapen neurologische verschijnselen zoals incoördinatie, een stijve, atactische tot hypermetrische gang, gevolgd door omvallen met krampen en fietsbewegingen, vooral na opjagen en bij opwinding van de dieren. Bij rust herstellen de krampen weer en kunnen de dieren weer overeind komen. Dit wordt raaigraskramp genoemd (rye grass staggers).

Lolitrem kan volgens de GD ook van nature voorkomen: weilanden die in de late zomer of in het najaar besmet raken met de schimmel Neotyphodium (Acremonium) lolii. Maar dat gebeurt slechts sporadisch in Europa. In Nederland is het grootste risico op raaigraskramp het gebruik van hooi afkomstig van graszaadbedrijven.

In de wetgeving is nog geen norm opgenomen voor lolitrem in graszaadhooi, aldus de GD. Wel staat er dat veevoeder veilig moet zijn. Maar aan de buitenkant van het hooi is niet te zien of dit is behandeld met endofyten  en/of lolitrem bevat. Wanneer een veehouder toch graszaadhooi gebruikt, zorg er dan voor dat de verkoper garandeert dat er geen endofyten zijn gebruikt bij de teelt en dat het hooi ook niet afkomstig is van raaigras, adviseert de GD.

Advies van HISFA
De fouragehandel verenigd in de Hisfa raadt aan om alleen graszaadhooi
te kopen van erkende handelaren en van leveranciers die een
telersovereenkomst kunnen laten zien, waarin expliciet staat dat het
product geen endofyten bevat.De Hisfa heeft een eigren keten kwaliteits controle (KKC). Op de website van deze organisatie staat een lijst van handelaren die meedoen aan deze KKC.

Restproduct
Graszaadhooi is een restproduct van de graszaadteelt. Na oogst van het graszaad wordt het overgebleven gewas op het land gedroogd en in balen geperst. Engels Raai, Roodzwenk en Rietzwenk zijn de meest voorkomende soorten graszaadhooi. Graszaadhooi wordt vaak aanbevolen voor paarden die de neiging hebben te dik te worden. Omdat het lang en stengelig is als het geoogst wordt, bevat het weinig calorieën en is het structuurrijk. De GD wijst echter nadrukkelijk op de risico's van dit type hooi.

Redactie Levende Have

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier