Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Fokkers ageren tegen verbod op zelf doden van dieren

Ingediend door jinke op 05 mei 2021 - 19:41

KleindierNed *), een overlegplatform van dierhouderijorganisaties, wil dat fokkers de mogelijkheid behouden om zelf hun dieren te doden. In een brief aan minister Schouten en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer laat het platform weten dat een wetswijziging, zoals voorgesteld door de Partij voor de Dieren, niet gewenst is.

Volgens de Wet Dieren is het op dit moment alleen verboden om honden, katten en ganzen zelf te doden. Alle andere dieren mogen door de eigenaar worden gedood, mits dat op zorgvuldige wijze gebeurt. Zo moeten dieren voorafgaand aan het doden worden bedwelmd. Publiciteit rond misstanden en gruwelijkheden in de fokkerij, waarbij jonge dieren worden gedood omdat ze niet aan de wensen van fokkers voldoen, heeft de Partij voor de Dieren ertoe gebracht om een wetswijziging voor te stellen. Die houdt in dat particulieren niet langer hun eigen dieren kunnen doden.

''Hobbydierhouderij komt in de knel''
Uit een brief van KleindierNed aan landbouwminister Carola Schouten blijkt dat het vooral de fokkers zijn die tegen de wetswijziging ageren. ''Als fokkers van gezelschapsdieren en hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren geen dieren meer mogen doden ten behoeve van consumptie of vanwege ondraaglijk lijden of andere ernstige gezondheidsproblemen die het welzijn van het dier of andere aanwezige dieren aantasten, komt de hobbydierhouderij in de knel'', aldus KleindierNed. ''Natuurlijk nemen wij afstand van houders die hun dieren op onjuiste gronden en op wrede wijze doden'', voegt KleindierNed hieraan toe. En: ''Wij distantiëren ons van de praktijk dat dieren vanwege een ‘verkeerd kleurtje’ gedood worden.''

Eetbare dieren
Uit een toelichting blijkt dat KleindierNed de mogelijkheid tot het doden van eigen dieren wil open houden voor houders van hoenderachtigen, eend-achtigen, duiven en konijnen. De eetbare dieren dus. Daarnaast wil KleindierNed dat er geen juridische beperkingen worden gesteld aan het voeren van kleine knaagdieren zoals jonge hamsters, muizen en cavia's, aan vogels en reptielen.

Juiste gronden
Juiste gronden voor het doden van gezelschaps- en hobbydieren zijn volgens KleindierNed het doden voor eigen consumptie (gesproken wordt over ''particulier huishoudelijk gebruik''), of het doden in geval van ondraaglijk lijden en andere ernstige gezondheidsproblemen. Het doden zelf moet op verantwoorde wijze gebeuren. Dit heeft KleindierNed uitgewerkt in een document, waarover Levende Have eerder heeft bericht. 

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Morele grens
In antwoorden op kamervragen laat Schouten weten dat fokkers die dieren doden omdat ze niet over de juiste kleur beschikken wat haar betreft een morele grens overschrijden. In een eerder debat met de Tweede Kamer had ze al aangegeven dat ze het amendement van de Partij voor de Dieren wil toetsen op handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid. ''De uitkomsten hiervan zal ik meewegen bij mijn oordeel over het amendement'', aldus Schouten.

SP, GroenLinks en D66
Het is de vraag of de door de Partij voor de Dieren voorgestelde wetswijziging een meerderheid krijgt in de Tweede Kamer. SP, GroenLinks en D66 lijken de wetswijziging van de Partij voor de Dieren te steunen. De SP laat in vragen over de evaluatie van de Wet Dieren weten dat een beperking van het huidige verbod tot honden, katten en ganzen ''een onbegrijpelijke miskenning'' is ''van de intrinsieke waarde van alle andere diersoorten''. ''Momenteel beschikken houders over de mogelijkheid om dieren te doden op basis van onwenselijke fenotypische en genotypische eigenschappen. Dat staat mijlenver af van de ethische benadering die de kamerleden van de SP hanteren ten aanzien van het houden van dieren.''
Het zou kunnen dat ook de PVV het amendement steunt, maar dat is nog niet bekend. 

Klik op link hieronder voor een hoofdredactioneel commentaar :

Redactie Levende Have

*) KleindierNed is een nieuw platform waarbij de volgende organisaties zijn aangesloten: Aviornis, Kleindierliefhebbers Nederland, Nederlandse Belangenvereniging va Hobbydierhouders, Nederlandse Bond van Sierduiven, Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, Nederlandse Postduiven Organisatie, Stichting Zeldzame Huisdierrassen, Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland.

Eerdere berichten:

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier